Lys van ingelyfde NG gemeentes

Wikimedia lysartikel

'n Lys van al die gemeentes van die Nederduitse Gereformeerde Kerk ingelyf by ander gemeentes, ingedeel volgens die huidige tien sinodes van die kerk, asook Midde-Afrika, wat nie meer 'n afsonderlike sinode is nie, maar bestaan het uit gemeentes in Zimbabwe, Zambië, Kenia en Tanzanië.

Die gebou van die eertydse NG gemeente Boston, nou deel van die Vredelust-gemeente, is deur Wollie Bronkhorst ontwerp.
Die NG gemeente De Hoop is ingelyf by die NG gemeente Oudtshoorn-Park; so ook die NG gemeente Oudtshoorn-Zeelandsnek.
NG gemeente Die Vlakte se kerkgebou en -saal, op die hoek van Taronga- en Lawsonweg, is nou die Islamitiese Vereniging Rondebosch-Oos se tuiste ná die gemeente by drie buurgemeentes ingelyf is. Twee van hulle, Van Riebeeck en Keurboom is intussen op hulle beurt ingelyf.
NG gemeente Keurboom is ingelyf by NG gemeente Rondebosch in 1990.
Die gemeente Kruisvallei het in 1843 van Tulbagh afgestig weens onenigheid oor die bediening van ds. Robert Shand. Dis eers in 1897 in die Sinode opgeneem. In Oktober 1935 het die twee gemeentes ná 92 jaar saamgesmelt. Die moedergemeente se Hager-kerkgebou van 1878 het toe in onbruik verval en is in 1956 gesloop. Die Kruisvallei-kerk was in gebruik tot die aardbewing van 1969 dit so ernstig beskadig het dat dit gesloop moes word. Die nuwe Tulbaghse kerk is in 1973 in gebruik geneem.
Die NG gemeente Maitland, waarby NG gemeente Woodstock ingelyf is.
Die NG gemeente Parow is in 1917 gestig, maar smelt in 1996 saam met Parow-Sentraal as NG gemeente Parow-Nuutbegin. Hierby word Parow-Suid ingelyf. In 2004 smelt Parow-Wes, Tygerberg (waarby Parow-Oos ingelyf is) en Nuutbegin saam as NG gemeente Parow. Dr. W.P. Steenkamp het die kerkgebou in Sarel Cilliersstraat se hoeksteen op 6 September 1930 gelê. Wat dus eers ses gemeentes was, word eindelik net een.
Die Rondebosse NG gemeente waarby albei haar dogtergemeentes sedert 1989 ingelyf is.
Die eertydse gebou van die NG gemeente Ruyterwacht-Wes, vroeër bekend as Epping-Wes. Ná dié gemeente in 1999 saamgesmelt het met Ruyterwacht (vroeër Eppingtuin), gebruik die nuwe gemeente dié kerkgebou in Saldanhastraat, ontwerp deur Wynand Louw.
Stellenbosch se Studentekerk is ingelyf by die moedergemeente.
NG gemeente Woodstock by NG gemeente Maitland ingelyf is, huisves die gebou nou 'n Baptistekerk.
NG gemeente Wynberg-Militêr is ingelyf by NG gemeente Wynberg.

Die getal NG gemeentes het van 1985 tot begin 2012 met 93 afgeneem van 1 246 tot 1 153 en tot begin 2014 met nog 15 tot 1 138. In 2019 was dit nagenoeg 1 115.

Amper 200 gemeentes het egter ophou bestaan omdat heelwat nuwe gemeentes van bestaande gemeentes afgestig het of nuwe gemeentes deur die samesmelting van bestaande gemeentes ontstaan het. Deur die loop van 2011 het die pas waarteen gemeentes ingelyf, saamgesmelt of ontbind het, oënskynlik toegeneem vergeleke met vorige jare toe meer as 10 gemeentes ophou bestaan het. Van dié wat ingelyf is of ontbind het, was De Aar-Suid, Vryburg-Oos, Boksburg, Bloemhof-Oos, Lichtenburg-Noord en -Wes (saamgesmelt), Reitzpark (Welkom), Eloffsdal, Eloffsdal-Wes en Magaliesfort (Pretoria, al drie saamgesmelt), Claremont (Johannesburg) en Ogies.

In 2013 en 2014 het nog twee ou moedergemeentes aan die Rand verdwyn toe Springs (1920) by Springs-Noord ingelyf is en Benoni (1914) by Farrarmere (met die nuwe naam Jubilaté). Teen 2015 is dus reeds die volgende agt moedergemeentes by dogtergemeentes ingelyf: Alberton (1916), Benoni (1914), Boksburg (1894), Germiston (1899), Krugersdorp (1890), Randfontein (1939), Turffontein (1906) en Springs (1920). Die enigste van die groot dorpe en stede aan die Rand wat nog 'n moedergemeente oorgehad het, was Johannesburg (1887), Roodepoort (1905), Brakpan (1917) en Kempton Park (1943).

Gemeentes in kursief weergegee, bestaan nie meer nie. By besonder ou gemeentes (binne die verband van hul sinode) wat ingelyf is, word die stigtingsjaar tussen hakies aangedui.

Suid-Afrika

wysig

Wes-en-Suid-Kaapland

wysig

Hoewel die getal gemeentes in die Wes-en-Suid-Kaaplandse Sinode van 1985 tot 2019 van 235 tot 227 afgeneem het, is in dié Sinode in dié tydperk 16 gemeentes afgestig. Vier gemeentes is in die snel ontwikkelende Suid-Kaap en Overberg afgestig: Danabaai (afgestig van Mosselbaai-Suid in 2004), Onrusrivier (afgestig van Hermanus in 2001), Reebok (afgestig op Klein-Brakrivier in 1999) en Suidpunt (afgestig van Bredasdorp op Struisbaai en L'Agulhas in 1996).

Vyf gemeentes het ontstaan in stadsgebiede wat vinnig uitgebrei het: Brackenfell-Proteahoogte (afgestig in 1987), Sonstraal (afgestig in Durbanville in 1987), Die Gemeenskapskerk (afgestig van Table View in 2006), Parow-Welgelegen (afgestig in 1988), Table View (afgestig in 1986 as Tafelbaai met die verdeling van die gemeente Bloubergstrand). Drie gemeentes het ontstaan aan die Weskus: Langebaan (afgestig van Hopefield in 1988), Grootmist (afgestig van Port Nolloth in 1993) en St. Helenabaai (afgestig van Vredenburg in 2005).

Drie was vir spesiale bediening: Riebeek Valley Community Church (gestig in 2006 op Riebeek-Kasteel vir Engelssprekende lidmate), Stellenbosch-Sentraal (afgestig in 1985 vir studente) en Worcester-De la Bat (afgestig vir gehoorgestremde lidmate in 1987). En Houtbaai was jare 'n deel van die tweekoppige NG gemeente Constantia, tot dit in 2014 afgestig het.

Hoewel sowat 30 gemeentes ingelyf is, het die gesamentlike getal gemeentes dus met net agt afgeneem en die getal belydende lidmate met 9 000 tot sowat 213 000 in 2011 toegeneem, net om weer te daal tot sowat 193 000 in 2015 en 182 384 in 2018.

 1. Bellville-Oos smelt in Februarie 2022 saam met Bellville-Riebeeck as Bellville-Riebeeck.[1]
 2. Bellville-Strandweg ontbind op 31 Oktober 1996 en ingelyf by Bellville-Oos.[2]
 3. Boston ingelyf by Vredelust.
 4. Calvinia-Hantam ingelyf by Calvinia in 2016.
 5. De Hoop ingelyf by Oudtshoorn-Park.
 6. Die Vlakte ingelyf by Keurboom, Van Riebeeck en Rondebosch.
 7. Goodwood-Wes ingelyf by Goodwoodpark.
 8. Kalkbaai ingelyf by Simonstad, destyds bekend as Vishoek.
 9. Keurboom ingelyf by Rondebosch.
 10. Kruisvallei (1843) in Oktober 1935 herenig met Tulbagh.[3]
 11. Langebaanweg in 2000 ingelyf by Langebaan.
 12. Okiep ingelyf by Boesmanland.
 13. Oudtshoorn-Zeelandsnek ingelyf by Oudtshoorn-Park.
 14. Parow-Nuutbegin ingelyf by Parow.
 15. Parow-Oos ingelyf by Tygerberg.
 16. Parow-Sentraal ingelyf by Parow-Nuutbegin.
 17. Parow-Suid ingelyf by Parow-Nuutbegin.
 18. Parowvallei-Wes ingelyf by Parowvallei.
 19. Parow-Wes ingelyf by Parow.
 20. Rondevleihoogte ingelyf by Die Vleie.
 21. Ruyterwacht-Wes ingelyf by Ruyterwacht.
 22. Saldanha-Militêr ingelyf by Saldanha.
 23. Simonstad saamgesmelt met Kalkbaai in 1941 as Simonstad-Kalkbaai, later Vishoek geword. Simonstad afgestig in 1974.
 24. Southfield ingelyf by Plumstead.
 25. Studentekerk Stellenbosch ingelyf by Stellenbosch.
 26. Swellendam-Wes ingelyf by Swellendam in 2008.
 27. Tygerberg ingelyf by Parow.
 28. Van Riebeeck ingelyf by Plumstead.
 29. Vredendal-Wes in 2018 ingelyf by Vredendal.
 30. Woodstock ingelyf by Maitland.
 31. Wynberg-Militêr ingelyf by Wynberg.
 32. Ysterplaat-Suid op 1 Desember 2019 ingelyf by Ysterplaat.

Die volgende gemeentes se naam het verander:

 • Bellville-Suid → Bellville-Oos
 • Eppingtuin → Ruyterwacht, waarby Ruyterwacht-Wes (voorheen Epping-Wes) ingelyf is
 • Elsiesrivier → Noordweg → Vrijzee
 • Kraaifontein-Die Parke → Parke-gemeente
 • McLachlan → Plettenbergbaai
 • Nieuwe Kerk → Tamboerskloof
 • Noorder-Paarl → Toringkerk
 • Olifantsrivier → Vredendal
 • Onzer → Joubertina[4]
 • Retreat → Zwaanswyk
 • Simonstad, Simonstad-KalkbaaiVishoek
 • Tafelbaai → Table View
 • Tierberg → Parow-Oos → Parow
 • Tiervlei → Parowvallei
 • Tiervlei-Oos → Parowvallei-Oos

Oos-Kaapland

wysig
 
Die NG gemeente Grahamstad (op die foto) is in 2000 ingelyf by die NG gemeente Albanie.
 
NG gemeente Alice, ingelyf by NG gemeente Fort Beaufort. Die kerkgebou het lank verval, maar is omstreeks 2013 of '14 opgeknap.
 
NG gemeente Du Plessis is omstreeks 1970 ingelyf by NG gemeente Indwe, wat self teen 2012 skaars 70 belydende lidmate oorgehad het.
 
Die NG gemeente Greykerk is ingelyf by die NG gemeente Fort Beaufort.
 
NG gemeente Hofmeyr was met 138 belydende lidmate in 2012 een van die Oos-Kaap se klein en vakante gemeentes. In 2015 het dit afgeneem tot 113. In daardie jaar was daar 38 gemeentes in dié Sinode met minder as 200 belydende lidmate.
 
NG gemeente Indwe, waarby die NG gemeente Du Plessis ingelyf is.
 
Die NG gemeente Middelburg-Uitsig het in 2010 met NG gemeente Middelburg, Kaap saamgesmelt as Middelburg-Karoo.
 
Die NG gemeente Queenstown-Oos het in 1953 van die NG gemeente Queenstown afgestig en dié kerkgebou in Warnerstraat opgerig. Queenstown-Noord het in 1972 afgestig, maar smelt in 1982 saam met die Oos-gemeente as Queenstown-Tuine, wat op sy beurt in 1999 by die moedergemeente ingelyf is.
 
Sidwell is ingelyf by die NG gemeente Port Elizabeth-Noord.
 
Noordeinde is by Port Elizabeth ingelyf en sy kerkgebou in 'n duikkloppery omskep.

Die getal gemeentes in dié sinode het van 1985 tot 2015 gedaal van 114 tot 106. Teen 2019 het dit nog afgeneem, tot 104. Die enigste nuwe gemeentes was die samesmelting van Oos-Londen-Suid en -Wes as De Brug in 1993 (wat in 2010 ingelyf is by Buffelsrivier), Gonubie by Oos-Londen in 1986, Port Elizabeth-Sherwood in 1987 en eers weer 21 jaar ná die laaste volwaardige stigting met die afstigting in 2008 van Sondagsriviermond van Uitenhage-Oos. Eers in 2015 was daar nog twee afstigtings: Waypoint-gemeenskapskerk in Port Elizabeth en Clearview op Maclear in die Noordoos-Kaap.

Etlike baie oue gemeentes het deur die voortdurende ontvolking van die platteland en deur die destydse regering se beleid om die sogenaamde tuislande te konsolideer, ophou bestaan. Hulle was onderskeidelik die 77ste (Komga), 86ste (Alice) en 87ste (Greykerk) oudste NG gemeentes in die land, asook die NG gemeente Du Plessis (1919), onder meer gesetel op die dorpie Cala in die destydse Transkei, Pondoland (1948) en Butterworth (1958), afgestig van Komga en sowat 20 jaar later weer by die moedergemeente ingelyf. Hulle stigtingsdatums word tussen hakies aangedui.

Op 13 September 2010 smelt ook die Middelburg, Oos-Kaap (gestig in 1852), saam met die dorp se ander NG gemeente, Middelburg-Uitsig, as Middelburg-Karoo. Dit is die oudste gemeente wat tot dusver met 'n ander gemeente verenig het. Ondanks die verdwyning van 10 gemeentes, het die gemiddelde getal belydende lidmate per gemeente afgeneem van 650 in 1985 tot 552 in 2012, 538 in 2014 en 496 in 2015 omdat die Sinode se totale getal belydende lidmate met 24,5 persent gedaal het van 74 092 in 1985 tot 55 975 in 2014 en daarna binne 'n jaar met 6 persent tot 52 616. In die hele NG Kerk was die afname tot in 2014 19,6 persent. Net in KwaZulu-Natal (42 persent tot in 2014) was die afname groter as in die Oos-Kaap.

Oos-Kaapland het dan ook teen 2015 38 gemeentes met 200 of minder belydende lidmate gehad: Cathcart 42 (vakant), Clearview 40 (vakant), Dordrecht 198 (vakant), Elliot 200 (eie leraar), Gamtoosvallei (Patensie) 189 (eie leraar), Glen Lynden 146 (eie leraar), Grasvoëlkop 140 (eie leraar), Hofmeyr 113 (eie leraar in 2016 ontvang), Indwe 69 (hulpleraar), Jamestown 88 (hulpleraar), Kensington 175 (pastorale hulp), King William's Town 128 (eie leraar), Klipplaat 27 (vakant), Lady Grey 187 (eie leraar), Loerie 137 (eie leraar), Maclear 139 (in kombinasie met Ugie), Misgund 108 (eie leraar), Molteno 178 (deel 'n leraar met Sterkstroom), Mthatha 83 (gekoppelde leraar), Murraysburg 135 (eie leraar), Nieu-Bethesda 42 (bedien deur leraar van Graaff-Reinet), Noupoort 39 ('n jaar vantevore 118) (eie leraar), Paterson 159 (eie leraar), Pearston 98 (kontrakpos), Port Elizabeth-Oos 133 (eie leraar), Port Elizabeth-Sentraal 70 ('n jaar vantevore 132) (eie leraar), Rietbron 114 (eie leraar), Sondagsriviermond 153 (eie leraar), Sondagsrivier-Suid 197 (eie leraar), Sterkstroom 94 ('n jaar vantevore 123) (bedien deur leraar van Molteno), Steynsburg 147 (eie leraar), Steytlerville 186 (eie leraar), Stutterheim 166 (eie leraar), Tarkastad 155 (eie leraar), Ugie 136 (bedien saam met Maclear), Venterstad 51 ('n jaar vantevore 96) (vakant), Waterford 45 (vakant). Waypoint 49 (vakant). In 1985 het net ses gemeentes in dié kategorie geval: Alice 61, Cathcart 186, Grahamstad-Grenspos 120, Nieu-Bethesda 56, Rietbron 189 en Waterford 166.

Agt-en-dertig ('n jaar vantevore was dit 32 en omstreeks 2012 26), oftewel meer as 'n derde van Oos-Kaapland se gemeentes het dus teen 2016 tot onder die kritieke drumpel van 200 lidmate gedaal wat in die meeste gevalle sinvolle, afsonderlike voortbestaan baie moeilik maak. Reeds in 2008 het die Sinode van Noord-Kaapland in sy ondersoek na die bediening van klein of afgeleë gemeentes[5] bevind 'n gemeente met een leraar op die laagste kerf se bedryfskoste vir 'n jaar beloop R713 668. Met inflasie van 6 persent per jaar sou dit teen 2016 R1 140 000 beloop het. Vir 'n gemeente met 200 lidmate kom dit neer op 'n maandelikse bydrae per lidmaat van R475.

 1. Alice (1862) ingelyf by Fort Beaufort.
 2. Butterworth (1958) ingelyf by Komga omstreeks 1978.[6]
 3. De Brug ingelyf by Buffelsrivier in 2010.
 4. Du Plessis (1919) ingelyf by Indwe.
 5. Grahamstad (1916) op 1 Maart 2000 ingelyf by Albanie.
 6. Grahamstad-Grenspos ingelyf by Grahamstad.
 7. Greykerk (1862) ingelyf by Fort Beaufort.
 8. Kensington (Port Elizabeth) op 20 Augustus 2017 by die NG gemeente Parkheuwel ingelyf.
 9. Komga (1859) ingelyf by Stutterheim.
 10. Middelburg (1852) en Middelburg-Uitsig smelt 13 September 2010 saam as Middelburg-Karoo.
 11. Noordeinde ingelyf by Port Elizabeth.
 12. Nuwekerk, Graaff-Reinet einde November 2017 ingelyf by NG gemeente Graaff-Reinet.
 13. Oos-Londen-Suid saamgesmelt met Oos-Londen–Wes as De Brug, in 2010 ingelyf by Buffelsrivier.
 14. Oos-Londen-Wes saamgesmelt met Oos-Londen–Suid as De Brug, in 2010 ingelyf by Buffelsrivier.
 15. Peddie ingelyf by King William's Town.[7]
 16. Pondoland ontbind op 24 September 1968.
 17. Port Elizabeth-Oos ingelyf by Walmer.
 18. Queenstown-Noord en Queenstown–Oos in 1982 saamgesmelt as Queenstown-Tuine.
 19. Queenstown-Oos en Queenstown–Noord in 1982 saamgesmelt as Queenstown-Tuine.
 20. Queenstown-Tuine in 1999 ingelyf by Queenstown.
 21. Rossville (Rhodes) ingelyf by Barkly-Oos.
 22. Sidwell ingelyf by Port Elizabeth-Noord.
 23. Uitenhage-Kanonheuwel waarskynlik omstreeks 2008[8] ingelyf by Uitenhage. (Kerkgebou huisves nou Martus Moi-gemeente.[9])
 24. Visriviervallei (Kookhuis) ingelyf by Somerset-Oos.
 25. Wespark ingelyf by Algoapark-Noord.

Die volgende gemeentes se naam het verander:

Noord-Kaapland

wysig
 
Die NG gemeente De Aar-Suid is in 2011 ingelyf by die moedergemeente De Aar.
 
Die NG gemeente De Aar-Suid is in 2011 by die moedergemeente De Aar ingelyf nadat die meeste NG lidmate van binne sy gemeentegrense weggetrek het.
 
Die NG gemeente Campbell is omstreeks 1965 ingelyf by die NG gemeente Douglas.
 
Die NG kerk Marydale (foto) is op 1 Maart 2001 by die NG gemeente Prieska ingelyf.
 
Kimberley-Harmonie het in 1999 ontstaan uit die samesmelting van Kimberley-Noord en -Suid.

Net ses heeltemal nuwe gemeentes is van 1985 tot 2015 in dié sinode gestig: Orania in 1999, Vanderkloof op 13 November 2011 afgestig van Petrusville,[11] Upington-Blydeville in 1985, Kimberley Bet-El in 2008 (afgestig van Kimberley-Harmonie), Kimberley-#Gacan op 30 Oktober 2011 (afgestig van Kimberley-Harmonie vir bediening in die San-taal Khwê) en Kimberley-!Xun-Alfa in 2012. Kimberley-Harmonie het in 1999 as gevolg van die samesmelting van drie gemeentes ontstaan terwyl Petrusville-Uitsig, voorheen 'n NG Sendinggemeente, voor die ontstaan van die Verenigende Gereformeerde Kerk in 2005 deel geword het van die Noord-Kaaplandse Sinode. In 2011 het Petrusville-Vanderkloof in sy twee samestellende dele verdeel toe die piepklein gemeente Petrusville (gestig 1881) met 60 belydende lidmate op sy eie gestaan het en Vanderkloof met 129. Die getal gemeentes het dus met twee toegeneem en toe op 82 te staan gekom, vergeleke met 81 in 1985.

Die belydende lidmate het in die 30 jaar tussen 1985 en 2015 afgeneem van 48 954 tot 30 018, wat beteken die gemiddelde getal belydende lidmate per gemeente het gedaal van 604 tot 366, terwyl die sieletal (doop- en belydende lidmate saam) afgeneem het met sowat 49 persent. Teen 2018 het die belydende lidmate net 26 887 getel, maar was daar steeds 82 gemeentes.

 1. Campbell ingelyf by Douglas omstreeks 1965 toe die gemeente skaars 20 jaar oud was.
 2. De Aar-Suid ingelyf by De Aar in 2011.[12]
 3. Hartsvallei ingelyf by Hartskroon in 2006.[13]
 4. Marydale ingelyf by Prieska op 1 Maart 2001.[14]
 5. Niekerkshoop ingelyf by Prieska op 1 Maart 2001.[15]
 6. Sishen ingelyf by Kathu, wat van Sishen afgestig het.[16]
 7. Kimberley-Militêr ingelyf by Kimberley-Harmonie in 2002.[17]
 8. Kimberley-Noord saamgesmelt met -Suid as Kimberley-Harmonie op 25 Oktober 1999.[18]
 9. Kimberley-Suid saamgesmelt met -Noord as Kimberley-Harmonie op 25 Oktober 1999.[19]
 10. Vergesig (Copperton) afgestig van Prieska op 9 Maart 1975; ingelyf by Prieska op 22 November 1987[20]
 11. Vryburg-Oos het op 1 Maart 2011 saamgesmelt met Vryburg (1883), nou bekend as Vryburg-Harmonie.[21]

Die volgende gemeentes se naam het verander:

 • Boegoeberg → Groblershoop
 • Vryburg → Vryburg-Harmonie
 • Cathcart-Wes → Boetsap → Klein-Boetsap → Delportshoop[22]

KwaZulu-Natal

wysig

Dié sinode het van 1985 tot 2015 amper 45 persent van sy belydende lidmate en 'n kwart van sy gemeentes ('n daling van 71 tot 53[23]) verloor. Die totaal sou selfs minder gewees het, as dit nie was dat Pongola (met sy 627 belydende lidmate in 2015) van die Oostelike Sinode na KwaZulu-Natal oorgedra is nie. Geen geheel en al nuwe gemeentes is in dié tydperk afgestig nie. Die laaste afstigting was Krantzkloof by Durban in 1984. Al gemeentes wat ontstaan het, was deur samesmeltings oftewel eenwordings. Teen 2018 het die belydende lidmate net 18 849 getel, vergeleke met 19 991 'n jaar vantevore, terwyl die getal gemeentes onveranderd op 53 bly staan het.

Die mees opmerklike afname in die getal gemeente was in provinsie se twee stede. Pietermaritzburg het die gemeentes Drakensberg (weliswaar op die nabygeleë Ixopo), Pietermaritzburg-Wes, Merrivale, Pietermaritzburg-Suid en Napierville verloor en gekrimp van 'n ring met nege gemeentes tot net vier: Pietermaritzburg, Pietermaritzburg-Noord, Hayfields en Greytown. In Durban het die gemeentes Durban-Noord, Durban Reformed Congregation, Durban-Suid, Montclair, Glenwood, Hillary en Malvern verlore gegaan, maar net Durban-Oos ontstaan, weliswaar uit 'n samesmelting.

 1. Babanango (1918) in 1987 ingelyf by Melmoth.
 2. Bloukrans ingelyf by Weenen.
 3. Cedarville eengeword met Matatiele as Cedarville-Matatiele toe die gemeentes in Oktober 1979 van Oos-Kaapland se Sinode oorgedra is.[24]
 4. Drakensberg ingelyf by Kokstad in 2007.
 5. Dundee eengeword met Dundee-Suid en Glencoe-Oos as Biggarsbergvallei op 1 Junie 2021.
 6. Duisend Heuwels, gestig op 3 Augustus 1980, in 1985 ingelyf by sy moedergemeente, Pietermaritzburg-Suid.
 7. Durban-Noord in Maart 2006 ingelyf by Umhlanga.[25]
 8. Durban Reformed Congregation ontbind in 2004.
 9. Durban-Suid saamgesmelt op 1 September 2005 met Montclair as Durban-Oos.[26]
 10. Fynnland ontbind op 30 September 2019 en word op 1 Oktober 2019 een met Durban-Oos.
 11. Gelofte in 2013 ingelyf by Ladysmith.
 12. Glencoe ingelyf by Glencoe-Oos op 1 Augustus 2000.[27]
 13. Glenwood op 15 Maart 1992 eengeword met Port Natal en Berea, maar Berea stig opnuut af in 1997.[28]
 14. Hayfields en Pietermaritzburg-Suid smelt saam op 1 Maart 2012 en behou die naam Hayfields.
 15. Hillary saamgesmelt met Malvern en Durban-Wes op 13 November 2011 as Durban-Wes.
 16. Malvern saamgesmelt met Hillary en Durban-Wes op 13 November 2011 as Durban-Wes.
 17. Matatiele saamgesmelt met Cedarville as Cedarville-Matatiele toe die gemeente in Oktober 1979 van Oos-Kaapland se sinode oorgedra is.
 18. Merrivale in 1999 ingelyf by Pietermaritzburg.[29]
 19. Montclair saamgesmelt op 1 September 2005 met Durban-Suid as Durban-Oos.[30]
 20. Napierville ingelyf by Pietermaritzburg-Wes op 5 September 1993,[31] op sy beurt ingelyf by Pietermaritzburg-Noord op 1 Maart 2000.
 21. Newcastle-Ngagane in 1998 ingelyf by Newcastle-Suid.[32]
 22. Newcastle-Suid ontbind op 30 November 2019 en word op 1 Desember 2019 een met Bergsig (Newcastle).
 23. Ngagane word in 1998 een met Newcastle-Suid.
 24. Noordland (Empangeni) op 1 Desember 2005 saamgesmelt met Empangeni.[33]
 25. Pietermaritzburg Reformed Congregation (gestig in 1982) ingelyf by Durban Reformed Congreagtion.
 26. Pietermaritzburg-Suid en Hayfields smelt saam op 1 Maart 2012.[34]
 27. Pietermaritzburg-Wes ingelyf by Pietermaritzburg-Noord.[35]
 28. Suid-Natal ingelyf by Kokstad en Cedarville-Matatiele in September 2001.[36]
 29. Vryheid-Suid en –Oos saamgesmelt in 1997 as Vryheid-Suidoos.[37]
 30. Vryheid-Wes eengeword met die moedergemeente Vryheid.

Die volgende gemeente se naam het verander:

 • Danskraal Monument → Gelofte
 • Dundee → Biggarsbergvallei
 • Noordkus → Ballito Gesinskerk

Vrystaat

wysig
 
Die NG gemeente Reitz waarby Reitz-Oos ingelyf is.
 
Die NG kerk Reitz-Oos is ingelyf by die moedergemeente Reitz.
 
Die NG gemeentes Rodenbeck sowel as Bloemfontein-Oos is ingelyf by die NG gemeente Ooshoek (foto).
 
Hierdie steen is aangebring in die NG kerk Ooshoek ter herinnering aan die eenwording van die gemeente met Rodenbeck.

Die Vrystaatse Sinode het tussen 1985 en 2011 'n kwart van sy belydende lidmate verloor: van sowat 132 000 tot sowat 94 000. Binne die kort bestek van drie jaar het dit tot in 2013 verder tot 87 000 gedaal en binne die volgende twee jaar tot einde 2015 tot 81 321. In 2018 was dit 73 465. Die getal gemeentes het tot einde 2018 met net 16 tot 154 afgeneem, waarskynlik omdat die ontvolking van die platteland (waar elke dorp in baie gevalle reeds net een gemeente het of waar gemeentes steeds met 'n verminderde aantal lidmate kan funksioneer) nie so geredelik aanleiding gee tot die inlywing van gemeentes nie. Minstens agt gemeentes is egter in dié tydperk in en om Bloemfontein ingelyf en drie op Kroonstad.

Nuwe gemeentes in dié tydperk gestig, is Aandbloem in 1999, Leeuwberg in 1998, Studentekerk in 1986, Universitasrif in 1986, Heuwelkruin in 1988 en Woodland Hills NG gemeenskapskerk (31 Oktober 2010, van Heuwelkruin afgestig),[38] almal in Bloemfontein, Deneysville, wat in 1994 van Oranjeville afgestig het, Schonkenville in 2001 by Parys en Witteberge in 1997 op Bethlehem. Viljoensdrif (gestig in 1948) is ingelyf by Vaalpark, maar het in 2011 opnuut afgestig.

 1. Bethlehem ingelyf by Bethlehem-Wes in Januarie 2013.
 2. Bethlehem-Môrelig op 1 Maart 2018 ingelyf by Bethlehem-Noord.
 3. Bloemfontein-Oos in 1995 ingelyf by Ooshoek.
 4. Brandwag ingelyf by Bloemheuwel.
 5. Ficksburg-Noord ingelyf by Ficksburg.
 6. Goedemoed ingelyf by Aliwal-Noord.
 7. Goldfields Reformed Congregation is ontbind.
 8. Hennenman-Oos in 2012 ingelyf by die moedergemeente Hennenman.
 9. Hennenman-Wes in 2012 ingelyf by die moedergemeente Hennenman.
 10. Kopanong (voorheen bekend as Kovsiekampus) ontbind op 23 November 2022.
 11. Kroonheuwel ingelyf by Kroonheuwel-Noord op 1 Januarie 2016.
 12. Kroonstad-Môrewag ingelyf by Kroonstad-Wes in Januarie 2015.
 13. Kroonstad-Sarel Cilliers het ontbind.
 14. Merriespruit ingelyf by Virginia-Wes.
 15. Monument ingelyf by Uitsig-Bloemfontein.
 16. Noordrand ingelyf by Hugenoot.
 17. Reitz-Oos ingelyf by Reitz op 18 Mei 2008.[39]
 18. Reitzpark (Welkom) ontbind in 2011.
 19. Rodenbeck ingelyf by Ooshoek op 1 Augustus 1994.
 20. Sasolburg, Sasolburg-Noord en Sasolburg–Wes saamgesmelt as Sasolburg Vier Ankers.
 21. Sasolburg-Noord, Sasolburg en Sasolburg–Wes saamgesmelt as Sasolburg Vier Ankers.
 22. Sasolburg-Wes, Sasolburg en Sasolburg-Noord saamgesmelt as Sasolburg Vier Ankers.
 23. Seinheuwel ingelyf by Bloemfontein-Noord.
 24. Senekal-De Rust ingelyf by Senekal.
 25. Tempe ingelyf by Bloemheuwel.
 26. Viljoensdrif ingelyf by Vaalpark, stig af as afsonderlike gemeente in 2011.[40]
 27. Viljoenskroon-Oos ingelyf by Viljoenskroon in 2008.
 28. Virginia-Oos ingelyf by Virginia.
 29. Virginia-Saaiplaas ingelyf by Harmonie.
 30. Welkom-Wespark ingelyf by Welkom-Wes.
 31. Wesselsbron ingelyf by Wesselsbron.

Goudland

wysig
 
Die kerkgebou van die NG gemeente Vereeniging, waarby Vereeniging-Suid ingelyf is.
 
Die kerkgebou van die NG gemeente Krugersdorp omstreeks 1917. Dié gemeente was 120 jaar oud toe dit in 2010 by die NG gemeente Luipaardsvlei ingelyf word.
 
Nadat die NG gemeente Bloemhof-Oos by Bloemhof ingelyf is, het die Gereformeerde kerk Bloemhof die Oos-gemeente se kerkgebou oorgeneem.

Vier nuwe gemeentes is van 1985 tot 2015 gestig (maar die laaste reeds in 1991) in dié sinode in hoofsaaklik stedelike gebied wat snel uitgebrei het, naamlik Falcon Ridge in 1991, Helikonpark 1986, Klerksdorp-Doringkruin in 1990 en Suikerbos (Drie Riviere-Oos) in 1985. Die totale getal gemeentes het nogtans afgeneem van 148 tot 138 en die getal belydende lidmate van byna 111 000 tot sowat 91 000. Tot einde 2018 het die getal gemeente met nog drie afgeneem en die getal belydende lidmate tot 77 245.

 1. Arconpark en Sonlandpark smelt saam as Lux Deo in September 2013[41]
 2. Bedworthpark ingelyf by Kollegepark.
 3. Bloemhof-Oos ingelyf by Bloemhof.
 4. Blyvooruitzicht ingelyf by Carletonville.
 5. Carletonville (waarby NG gemeente Oos-Driefontein en Blyvooruitzicht ingelyf is) saamgesmelt met Oberholzer-Wes as Carletonville-Wes.
 6. De Deur ingelyf by Olydal (voorheen Meyerton-Suid).
 7. Eerste Vesting in 2020 ingelyf by Potchefstroom-Noord.
 8. Elkana ingelyf by Vanderbijlpark-Noord.
 9. Florida op 1 Oktober 2014 ingelyf by Constantiakruin.
 10. Floridapark vroeg in 2016 ingelyf by Constantiakruin.
 11. Glenharvie ingelyf by Westonaria.
 12. Glenharvie ingelyf by Westonaria.
 13. Herman Steyn ingelyf by Unitaspark.
 14. Historia ingelyf by Vanderbijlpark-Sentraal (2010).
 15. Klerksdorp (1889) ingelyf by Klerksdorp-Suid.
 16. Kriel (Maraisburg) ingelyf by Florida.
 17. Krugersdorp (7 Junie 1890) saamgesmelt in 2010 met Luipaardsvlei.
 18. Krugersdorp-Suid ingelyf by Suiderlig (voorheen bekend as Krugersdorp-Wes).
 19. Lichtenburg-Wes en Lichtenburg-Noord saamgesmelt op 1 Maart 2011 as Lig en Lewe Lichtenburg.
 20. Noordvaal ingelyf by Orkney omstreeks 2021.
 21. Ontdekkers saamgesmelt met Ontdekkers-Noord as Ontdekkerskruin in 2004.
 22. NG gemeente Ontdekkerskruin op 1 Oktober 2015 ingelyf by Veranderde Lewens.
 23. Ontdekkers-Noord saamgesmelt met Ontdekkers as Ontdekkerskruin in 2004.
 24. Oos-Driefontein ingelyf by Carletonville.
 25. Ottosdal en Ottosdal-Suid smelt in 2022 saam as Ottosdal.
 26. Peacehaven ingelyf by Drie Riviere-Oos.
 27. Randfontein (1939) ingelyf by Randfontein-Noord.
 28. Roodepoort in 2018 ingelyf by Horison.
 29. NG gemeente Roodepoort-Noord op 1 Maart 2016 ingelyf by Horison-Noord.
 30. Sonlandpark en Arconpark smelt saam as Lux Deo in September 2013.[42]
 31. Vanderbijlpark-Noord en NG gemeente Vanderbijlpark-Tuine in 2018 saamgesmelt as Collage.
 32. Venterspost ingelyf by NG gemeente Westonaria (Venterspost).
 33. Vereeniging-Suid ingelyf by Vereeniging.
 34. Voorwaarts ingelyf by Arconpark, nou Lux Deo.
 35. Zeerust-Noord omstreeks 2017 ingelyf by Zeerust.

Die volgende gemeentes se naam het verander:

Noordelike Sinode

wysig
 
Toe die NG gemeente Mootvallei op 1 September 2011[43] ontstaan uit die gemeentes Eloffsdal-Wes, Magaliesfort en Eloffsdal, is dié kerkgebou van laasgenoemde gemeente by Voortrekkerweg 619 (intussen verander na Steve Bikoweg), Gezina, reeds jare vantevore vervang deur 'n siersteengebou in die Neo-Bisantynse boustyl op die hoek van Klesserlaan en Fred Nicholsonstraat, Mayville.
 
Die NG gemeente Bronberg is ingelyf by Pretoria, tesame met Arcadia, waarby Meintjeskop reeds ingelyf was, Harmonie en Burgerspark.

Die mees opvallende verskynsel in dié Sinode, wat eers bekendgestaan het as die Sinode van Noord-Transvaal, is die verdwyning van vyf van die middestadse gemeentes in Pretoria. In 1985 het die gemeentes Pretoria, Bronberg, Burgerspark, Arcadia, Meintjeskop en Harmonie 'n gesamentlike lidmaattal van byna 17 000 gehad. Trouens, net Meintjeskop (ook die eerste van die gemeentes wat ingelyf is) het minder lidmate gehad as die lidmaattal van die enigste oorblywende gemeente in 2008, Pretoria, waarby al die ander gemeentes ingelyf is. Daar was in 2008 meer as tien keer minder lidmate in die gebied wat eers die ses gemeentes beslaan het, en wat in 2008 almal deel gevorm het van die gemeente Pretoria. Die geweldige afname in die NG lidmaattal kan toegeskryf word aan die grootskaalse verhuising van Afrikaanssprekendes uit stadsbuurte soos Arcadia, Sunnyside en die middestad self. Hulle plek is in die meeste gevalle ingeneem deur swart inwoners wat met die afskaffing van die Groepsgebiedewet die eerste keer die geleentheid gekry het om na aan hulle werksplek in die middestad te kom woon. Dieselfde neiging het in die weste van die stad gebeur, waar die gemeentes Pretoria-Wes, Kwaggasrand en Ebenhaeser by Wespoort[44] ingelyf is. Van 1990 tot 2011 het die getal gemeentes van 139 tot 112 (Midde-Afrika uitgesluit) afgeneem. En teen 2018 tot 105.

 1. Akasia ingelyf by Wonderpark.
 2. Andrew Murray ingelyf by Lynnwood, herstig in 2006.
 3. Arcadia ingelyf by Pretoria.
 4. Beatrice ingelyf by Harare.
 5. Bendorpark ingelyf by Pietersburg-Oos, naam verander na Kremetart.
 6. Bergtuin en Jan Niemandpark kombineer.
 7. Bronberg ingelyf by Pretoria.
 8. Burgerspark ingelyf by Pretoria.
 9. Capital Park-Oos saamgesmelt met Capital Park as Capital Park-Concordia.
 10. Chivhu ingelyf by Beatrice, daarna by Harare.
 11. Cornerstone Congergation (Engelssprekende gemeente in Harare) ontbind.
 12. Ebenhaeser ingelyf by Wespoort.
 13. Elandsrand saamgesmelt met Krokodilrivier.
 14. Eloffsdal, in 1908 gestig as tweede gemeente in Pretoria, in 2011 saamgesmelt met Eloffsdal-Wes en Magaliesfort as Mootvallei.
 15. Eloffsdal-Wes in 2011 saamgesmelt met Eloffsdal en Magaliesfort as Mootvallei.
 16. Erasmia op 1 Maart 2019 ingelyf by Raslouw.
 17. Harmonie ingelyf by Pretoria.
 18. Hartbeeshoek ingelyf by Wonderpark.
 19. Hartbeesspruit saamgesmelt op 13 September 1998 met Queenswood as Hartbeesspruit-Queenswood.[45]
 20. Jakaranda ingelyf by Riviera as Riviera-Jakaranda.
 21. Kwaggasrand ingelyf by Wespoort.
 22. Lugmagbasis-Pietersburg ingelyf by Renosterpoort.
 23. Lugmaggimnasium ingelyf by Valhalla.
 24. Marondera en Rusape ingelyf by Harare.
 25. Magaliesfort in 2011 saamgesmelt met Eloffsdal en Eloffsdal-Wes as Mootvallei.
 26. Meintjeskop ingelyf by Arcadia, op sy beurt by Pretoria.
 27. Monavoni in 1996 ingelyf Raslouw.[46][47]
 28. Nederlandstaligen (Petrakerk) ingelyf by Pretoria-Oos.
 29. Phalaborwa-Noord ingelyf by Phalaborwa.
 30. Potgietersrus-Oos op 1 Julie 2016 ingelyf by Pietpotgietersrus, nou Piet Potgietersrust.
 31. Pretoria-Noord (1928) ingelyf by Floraunapark, nou Florauna.
 32. Pretoria-Kollegerand ingelyf by Universiteitsoord.
 33. Pretoria-Polisiekollege ingelyf by Wespoort.
 34. Pretoria-Wes (1925) ingelyf by Wespoort.
 35. Queenswood saamgesmelt met Hartbeesspruit as Hartbeesspruit-Queenswood.
 36. Rustenburg-Voorspoed ingelyf by Rustenburg in 1994.
 37. Rutenburg-Wes ingelyf by Rustenburg in 2020.
 38. Schanshoogte ingelyf by Valhalla.
 39. Soekmekaar op 3 April 2022 ingelyf by Louis Trichardt.
 40. Sonop ingelyf by Brits.
 41. Tek ingelyf by (onbekend).
 42. Valhalla-Suid ingelyf by Valhalla.
 43. Villieria-Oos ingelyf by Waverley.
 44. Voortrekkerhoogte ingelyf by Skanskop as Schanshoogte, op sy beurt ingelyf by Valhalla.
 45. Voortrekkerhoogte-Oos ingelyf by Skanskop as Schanshoogte, op sy beurt ingelyf by Valhalla.
 46. Voortrekkerhoogte-Wes ingelyf by Skanskop as Schanshoogte, op sy beurt ingelyf by Valhalla.

Die volgende gemeentes se naam het verander:

 • Floraunapark → Florauna, ná inlywing van Pretoria-Noord
 • Hartbeesspruit-Queenswood → Queenswood
 • Pietersburg-Oos (waarby ingelyf Bendorpark) → Kremetart
 • Pietpogietersrus → Piet Potgietersrust
 • Potgietersrus-Suid → Hulp en Hoop Gemeenskapskerk
 • Rustenburg-Noord → Northam
 • Waterberg-Noord → Vaalwater
 • Wierdapark-Suid → Kerk-in-Suid

Hoëveld

wysig
 
Die NG gemeente Edenvale-Noord (foto) is ingelyf by Edenvale.
 
Die NG gemeente Belgravia (foto) is omstreeks 1980 by die NG gemeente Malvern ingelyf.
 
Die NG gemeente Boksburg, ingelyf by Boksburg-Suid.
 
Die NG gemeente Germiston se kerkgebou.
 
Die destydse NG gemeente Fordsburg se kerkgebou is in 'n moskee omskep.
 
Die NG gemeente Boksburg (foto) is ingelyf by Boksburg-Suid.
 
Die NG gemeente Boksburg-Noord, gestig in 1936, is by Boksburg-Oos ingelyf. H.J. Klopper het die hoeksteen van die "Voortrekkerkerk op die Pad van Suid-Afrika" gelê.
 
Nadat Johannesburg-Oos by Johannesburg ingelyf is, is die moedergemeente se kerk in Braamfontein gesloop.
 
Die NG gemeente Alberton is in 2010 ingelyf by Alberton-Wes.
 
Nadat Benoni-Wes ingelyf is by Benoni, het die saamgestelde gemeente Benoni-Wes se kerkgebou gebruik waarvan ds. J.H.T. Reyneke die hoeksteen op 17 Oktober 1953 gelê het.
 
Benoni se kerkgebou was in gebruik tot Benoni-Wes by dié gemeente ingelyf is, waarna die gemeente die Wes-kerkgebou gebruik het. Met die inlywing van Benoni by Farrarmere in 2014, waarna Farrarmere as Jubilaté bekendgestaan het, is ook Benoni-Wes se gebou nie meer 'n NG kerk nie.
 
Die NG gemeente Bethal-Noord (gestig in 1976) is in 2016 ingelyf by Bethal-Oos (gestig in 1966, foto).

Wat in Kaapstad se suidelike voorstede, die middestede van Pretoria, Bloemfontein, Durban, Krugersdorp, Klerksdorp, Springs, Benoni, Boksburg, Alberton, Roodepoort en Germiston gebeur het, het ook in Johannesburg gebeur toe voormalige blanke groepsgebiede betrek is deur meesal swart intrekkers, wat voorheen ver buite die stad in townships moes woon. In Johannesburg was die geografiese gebied waarin dié neiging voorgekom het, net baie groter, en het dit tot die verdwyning van byna 20 gemeentes gelei. Afrikaanssprekendes het uit talle dele oos, wes, noord en suid van die middestad na verder geleë gebiede verhuis, terwyl die teenoorgestelde gegeld het vir swart inwoners.

In die ooste van die Goudstad is Belgravia eers by Malvern ingelyf en Bezuidenhoutsvallei by Jeppestown, waarna Malvern en Jeppestown as Kensington saamsmelt in 1992. In die weste het Aucklandpark met Melville saamgesmelt, terwyl sewe gemeentes, naamlik Cottesloe, Mayfair, Fordsburg, Langlaagte, Crosby-Wes, Johannesburg-Wes en Brixton, uiteindelik regstreeks of onregstreeks in die enkele gemeente Vergesig verenig is. In 2011 het Claremont ook ophou bestaan. In die noorde en noordooste is Johannesburg-Sterrewag en Noordoosrand by Johannesburg-Noord ingelyf en in 1999 smelt die gemeente saam met die Andrew Murray Congregation, wat tans hoofsaaklik 'n Engelstalige gemeente is, terwyl Parkhurst by Parksig ingelyf is, waarna dit Parkkruin geword het. In die suide is Johannesburg-Suid en Turffontein verenig as Deo Gloria. Rosettenville en Suid-Rand is ingelyf by Klipriviersberg, en Doornkop en Lougherin by Mondeor.

In die Johannesburgse middestad het die gemeentes Johannesburg en Johannesburg-Oos (die sogenaamde Irenekerk) in 1985 nog saam meer as 2 000 lidmate gehad. Aucklandpark (1995) en Johannesburg-Oos (1997) is later by Johannesburg ingelyf, maar uiteindelik het Aucklandpark met Melville saamgesmelt as die Melville Kruisgemeente. In die verkleinde Johannesburgse gemeente (wat in die sogenaamde Irenekerk van die ou Johannesburg-Oos dienste hou) was daar in 2008 minder as 200 lidmate oor en in 2011 60.

Aan die Oos-Rand is die sesde (Boksburg, 1894), tiende (Germiston, 1899), veertiende (Benoni, 1914), vyftiende (Alberton, 1916)[48] en 25ste (Boksburg-Noord, 1936) oudste gemeentes in die Sinode by dogtergemeentes ingelyf vanweë die verandering in dié gebiede se demografie. Ook aan die Oos-Rand is Kemptonpark-Wes by Edleen ingelyf is, Randpark by Alberton-Suid, Springs by Springs-Noord, Springs-Sentraal by Selectionpark, Edenvale-Noord by Edenvale, Elandspoor en Andrew Murray Senderwood by Primrose-Môrewag, Esselenpark by Birchleigh-Noord, Benoni-Wes by Benoni, wat in 2012 by Farrarmere ingelyf is en nou bekendstaan as Jubilaté, Karee by Dunnottar, Brakpan-Suid by Brakpan-Wes, en Leondale by Elsburg-Suid.

Nuwe gemeentes tussen 1985 en 2016 gestig, is Andrew Murray Senderwood (in 2005 vir Engelssprekende lidmate; in 2012 ingelyf by Primrose-Môrewag), Birchleigh-Noord (in 1986), Deo Gloria (uit Johannesburg-Suid en Turffontein in 1994), Effata-vir-Dowes (in 1991), Kensington (wat in 1993 uit die samesmelting van Jeppestown en Malvern ontstaan het) en Trichardt (in 1987). Die getal gemeentes in die sinodale gebied het gedaal van 145 in 1985 tot 128 in 2008 en 118 begin 2016. Teen vroeg 2019 het nog drie ophou bestaan.

Die statistiek agterin die Jaarboek van die Nederduitse Gereformeerde Kerke stem nie altyd ooreen met die syfers in die Jaarboek se afdeling met gemeentebesonderhede nie: Die belydende lidmate agterin die 2013-boek is 84 443, maar al die gemeentes se belydende lidmate saamgetel, is 86 511. Dit is nietemin 'n merkwaardige afname sedert die 2010-syfer van 92 502 en 1995 se 102 751. Die jaarlikse afname van 1995 tot 2013 was 902, maar dit is blykbaar aan die versnel, want van 2005 tot 2013 was die afname 1 220 per jaar en van 2010 tot 2013 'n volle 1 997 per jaar. Die syfer in die Jaarboek van 2016 is 77 843. Tussen 2013 en 2016 het die afname versnel tot 2 200 per jaar. As die afname teen dié tempo voortduur, sal daar teen 2051 nie 'n enkele lidmaat in die Hoëveldse Sinode oorbly nie. Teen einde 2018 het hulle 68 926 getel, 2 911 minder as 'n jaar vantevore.

 1. Aasvoëlkop smelt op 1 Julie 2018 met Linden saam as Aan-die-Berg.
 2. Alberton (1916) ingelyf by Alberton-Wes op 28 November 2010.[49]
 3. Andrew Murray saamgesmelt met Johannesburg-Noord as Johannesburg-Noord/Andrew Murray en van November 2011 af bekend as net Andrew Murray.
 4. Andrew Murray Senderwood ingelyf in 2012 by Primroseheuwel, nou Omnia.
 5. Aucklandpark ingelyf by Johannesburg, later by Melville.
 6. Belgravia ingelyf by Malvern.
 7. Benoni (1914) in 2014 ingelyf by Farrarmere; nuwe naam Jubilaté.
 8. Benoni-Wes ingelyf by Benoni.
 9. Bethal-Noord in Maart 2016 ingelyf by Bethal-Oos.
 10. Bezuidenhoutsvallei ingelyf by Jeppestown.
 11. Boksburg (1894) ingelyf by Boksburg-Suid in 2011.
 12. Boksburg-Noord (1936) ingelyf by Boksburg-Oos (nou Differentia).
 13. Brakpan-Suid ingelyf by Brakpan-Wes.
 14. Brixton op 1 Maart 1993 saamgesmelt met Johannesburg-Wes as Vergesig; nou Brixton Kerk.
 15. Claremont op 28 Augustus 2011 ingelyf by Waterval.[50]
 16. Cottesloe ingelyf by Brixton.
 17. Crosby-Wes ingelyf by Vergesig.
 18. De Gloria Gemeenskapskerk in 2022 met Mondeor en Townsview saamgesmelt as Ligbaken Gemeente.
 19. Doornkop ingelyf by Mondeor.
 20. Edenvale-Noord ingelyf by Edenvale.
 21. Elandspoor ingelyf by Primrose-Môrewag.
 22. Esselenpark ingelyf by Birchleigh-Noord.
 23. Evander-Wes ingelyf by Evander.
 24. Fordsburg (1896) sien Goudstad.
 25. Germiston ingelyf by Lambton.
 26. Goudstad (voorheen Fordsburg, waarby Mayfair vroeër ingelyf is) saamgesmelt met Langlaagte as Goudlaagte, waarvan die naam spoedig weer Langlaagte geword het.
 27. Jeppestown (1897) en Malvern saamgesmelt as Kensington.
 28. Johannesburg-Oos (1897) ingelyf by Johannesburg.
 29. Johannesburg-Sterrewag ingelyf by Johannesburg-Noord.
 30. Johannesburg-Suid saamgesmelt met Turffontein (1906) as Deo Gloria.
 31. Johannesburg-Wes op 1 Maart 1993 saamgesmelt met Brixton as Vergesig.
 32. Kemptonpark-Wes ingelyf by Edleen.
 33. Karee ingelyf by Dunnottar.
 34. Kinross by Secunda-Goede Hoop op 1 Julie 2017.
 35. Klipriviersberg in 2018 ingelyf by Townsview.
 36. Kroonrand saamgesmelt met Deo Gloria as Deo Gloria Gemeenskapskerk.
 37. Langlaagte (1892) ingelyf by Vergesig.
 38. Leondale ingelyf by Elsburg-Suid.
 39. Linden smelt op 1 Julie 2018 met Aasvoëlkop saam as Aan die Berg.
 40. Lindenpark ingelyf by Fontainebleau in 2021.
 41. Lougherin ingelyf by Mondeor.[51]
 42. Malvern en Jeppestown (1897) saamgesmelt as Kensington.
 43. Mayfair ingelyf by Fordsburg.
 44. Mondeor in 2022 saamgesmelt met Townsview en De Glora Gemeenskapskerk as Ligbaken Gemeente.
 45. Noordoos-Rand ingelyf by Johannesburg-Noord.
 46. Parkhurst ingelyf by Parksig, nou Parkkruin.
 47. Portugese gemeente Johannesburg het ontbind.
 48. Randpark ingelyf by Alberton-Suid.[52]
 49. Riebeeckpark in 2015 ingelyf by Kemptonpark-Noord.
 50. Rosettenville ingelyf by Klipriviersberg.
 51. Springs in 2014 ingelyf by Springs-Noord.
 52. Springs-Sentraal by Selectionpark.
 53. Suid-Rand ingelyf by Klipriviersberg.
 54. Townsview in 2022 saamgesmelt met Deo Gloria Gemeenskapskerk en Mondeor as Ligbaken Gemeente.
 55. Trichardt ingelyf by Secunda.
 56. Turffontein (1906) saamgesmelt met Johannesburg-Suid as Deo Gloria.[53]
 57. Vaste Burg ingelyf by Heidelberg.
 58. Westdene op 1 November 2018 ingelyf by Greymont, nou bekend as Greydene.

Die volgende gemeentes se naam het verander:

Oostelike Sinode

wysig

Die voormalige Oos-Transvaalse Sinode het van 1985 tot 2012 'n merkwaardige toename van 21 000 belydende lidmate tot 99 000 beleef, die enigste Sinode buiten Wes-en-Suid-Kaapland waar die getal lidmate nié afgeneem het nie. Teen 2014 het dit egter teruggesak tot 95 288 en teen 2018 tot 89 383. Dit is ondanks die insluiting by KwaZulu-Natal van Pongola. Die toename was hoofsaaklik in die oostelike dele van Pretoria, waar talle makrogemeentes, onder meer die grootste gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk, die NG gemeente Moreletapark, geleë is. Die getal gemeentes het egter van 90 met vier tot 85 (2014) afgeneem en tot 84 in 2019, hoofsaaklik omdat die neiging hier was om bestaande gemeentes se getal lidmate te laat toeneem sonder dat nuwe gemeentes afgestig word. Die enigste uitsonderings was Verwoerdburgstad (nou kerksondermure, met 11 600 doop- en belydende lidmate in 2010 en 12 456 in 2012) in 1986, wat in 'n heel nuwe stadsdeel ontstaan het, Lux Mundi (voorheen Garsfontein-Oos) in 1988,[55] Moreletapark in 1985 en Valleisig in 1989. Saam het die vier gemeentes in 2012 26 368 belydende lidmate gehad, net 80 minder as KwaZulu-Natal se 57 gemeentes. Die gemiddelde getal belydende lidmate van sowat 1 121 per gemeente (in 2014) is daarom ook veel groter as dié van die kerk as geheel se sowat 683. Die enigste ander afstigtings was Krugerwildtuin in 1986 en Dennesig op Middelburg in 1991.

 1. Bremersdorp, Swaziland, ingelyf by Goedgegun, Swaziland.
 2. Camden ingelyf by Ermelo-Oos.
 3. Drakensig (militêre gemeente) ingelyf by Kampersrus.
 4. Dullstroom ingelyf by Belfast.
 5. Esselenpark ('n gemeente vir die spoorwegopleidingsentrum Esselenpark[56]) ingelyf by Birchleigh-Noord (Hoëveldse Sinode).
 6. Machadodorp en Waterval-Boven saamgesmelt as Machado-Boven.
 7. Merlindale ontbind in Februarie 2022.
 8. Phalaborwa ingelyf by Phalaborwa-Noord onder die naam Phalaborwa.
 9. Ogies[57] ingelyf by Witbank-Suid in 2011.
 10. Silverton ingelyf by Skuilkruis.
 11. Silvertonpark ingelyf by Meyerspark.
 12. Volksrust-Suid ingelyf by Volksrust.
 13. Waterval-Boven en Machadodorp saamgesmelt as Machado-Boven.
 14. Witbank-Park ingelyf by Witbank-Vallei.

Die volgende gemeentes se naam het verander:

 • Erasmus → Bronkhorstspruit
 • Garsfontein-Oos → Lux Mundi
 • Halfweghuis → Midrand
 • Martinus Wesselstroom → Wakkerstroom
 • Middelburg-Wes → Ligkruis
 • Verwoerdburgstad → kerksondermure
 • Witbank-Klipfontein → Basileia Gemeente

Namibië

wysig
 
Die NG gemeente Otjiwarongo-Suid is ingelyf by die NG gemeente Otjiwarongo (foto).

Dié sinode se gemeentes is van 1985 tot 2010 deur drie tendense gekenmerk. Eerstens het 'n verandering in die demografie van die land se hoofstad, Windhoek, meegebring dat twee gemeentes in die noordweste van die stad eers saamgesmelt het as Windhoek-Noordland en toe by die gemeente Windhoek-Wes ingelyf is. Windhoek-Wes het egter in 2012 net 345 minder belydende lidmate gehad as die drie gemeentes se totaal in 1985.

Tweedens het alle dorpe op twee na (Walvisbaai met drie en Gobabis met twee), wat vroeër meer as een gemeente gehad het, teen 2008 net een gehad, te wete Keetmanshoop, Outjo, Mariental, Otjiwarongo, Grootfontein en Tsumeb. Eers in 2012 het Gobabis ook sy tweede gemeente verloor toe Gobabis-Suid by die moedergemeente ingelyf is. Dit het die situasie laat ontstaan dat alle Namibiese nedersettings met 'n NG kerk óf 'n enkele gemeente gehad het óf drie of meer (Windhoek en Walvisbaai), maar dit het in 2017 verander met die ontbinding (nie inlywing nie) van Walvisbaai-Noord. Volgens die NG Kerk se Jaarboek het die gemeente aan die einde net 50 lidmate oorgehad, maar dit was waarskynlik 'n ou syfer.

Derdens het die gemeentes Luhebu-Noord (1988), Western Caprivi (1986) en Wildevy (1984) uit sendingbedrywighede ontstaan terwyl Tsumkwe (1961) deel van die Sinode geword het. Die enigste nuwe gemeente in die tydperk van 1985 af was Hentiesbaai in 1995, terwyl Verre Noord, wat tydens die Grensoorlog in 1970 op Oshakati gestig is, en later by Tsumeb ingelyf is, weer in 2006 afgestig het. Oranjemund is ook van die Sinode van Wes-en-Suid-Kaapland na die Namibiese Sinode oorgedra, maar Oewer (Noordoewer) het in 2017 van Warmbad afgestig. Die getal gemeentes het so net van 45 afgeneem tot 44, hoewel die belydende lidmate met sowat 20% gedaal het. Die getal belydende lidmate het van 2018 tot 2019 se Jaarboek van 15 892 tot 14 669 afgeneem.

 1. Gobabis-Suid op 21 Oktober 2012 ingelyf by Gobabis[58]
 2. Keetmanshoop-Noord ingelyf by Keetmanshoop.
 3. Mariental-Suid ingelyf by Mariental.
 4. Moria-Grootfontein ingelyf by Grootfontein.
 5. Otjiwarongo-Suid ingelyf by Otjiwarongo.
 6. Outjo-Wes ingelyf by Outjo.
 7. Tsumeb-Suid ingelyf by Tsumeb.
 8. Verre Noorde ingelyf by Tsumeb, in 2006 weer afgestig.
 9. Walvisbaai-Noord het in 2017 ontbind.
 10. Walvisbaai-Vesting ingelyf by Walvisbaai-Meersig (Junie 1979[59]).
 11. Windhoek-Hoogland en Windhoek–Noord saamgesmelt as Windhoek-Noordland.
 12. Windhoek-Noord en Windhoek–Hoogland saamgesmelt as Windhoek-Noordland.
 13. Windhoek-Noordland ingelyf by Windhoek-Wes.

Die volgende gemeentes se naam het verander:

Zimbabwe

wysig

Die huidige getal gemeentes in Zimbabwe weerspieël nié die drastiese afname in die getal lidmate sedert die land se ekonomiese verval vroeg in die een-en-twintigste eeu begin het nie. Die destydse Sinode van Midde-Afrika het in 1985 uit sestien gemeentes bestaan. Intussen het die gemeente in Lusaka oorgeskuif van die Vrystaatse Sinode, waar dit deel was van die ring van Bloemfontein-Noord, om eers 'n gemeente van die Sinode van Midde-Afrika te word en tans te ressorteer onder die Ring van Midde-Afrika binne die Noordelike Sinode. Die laaste nuwe gemeentes in dié land is in 1976 (Chegutu en Kwekwe) en 1978 (Harare se Engelse gemeente wat tans die Cornerstone Congregation is) afgestig. Met die gedurige afname in lidmaattal (van altesaam byna 3000 in 1985 tot sowat 1 050 in 2015) het die getal gemeentes ook afgeneem, van 16 tot 11.

 1. Bindura ingelyf by Harare.
 2. Bulawayo-Noord ingelyf by Bulawayo.
 3. NG gemeente Chivhu in 2014 ingelyf by Beatrice.
 4. Gweru ingelyf by Kadoma.
 5. Harare-Suid (1954) ingelyf by Harare.
 6. Hwange ingelyf by Bulawayo-Noord (1952).
 7. Karoi (1968) saamgesmelt met Chinhoyi (1949) as Chinhoyi/Karoi.
 8. Kwekwe (1976) ingelyf by Kadoma (1943).
 9. Rusape (1949) saamgesmelt met Marondera (1951) as Marondera-Rusape.

Die volgende gemeentes se naam het verander:

Zambië

wysig

Al 10 die Zambiese gemeentes is mettertyd by Lusaka ingelyf, maar in 1998 stig 'n afsonderlike gemeente weer af op Kitwe vir die noorde van die land, waar die NG gemeente Nkana vroeër gesetel was. Die nuwe gemeente heet Dutch Reformed Church in Zambia Nkhana. Die 10 ingelyfde gemeentes was:

 1. Broken Hill (later as Kabwe bekend)
 2. Chingola
 3. Livingstone
 4. Luanshya
 5. Mufulira
 6. Ndola
 7. Nkana
 8. Fort Jameson ingelyf by Lusaka-Oos
 9. Lusaka-Oos (sien Lusaka)
 10. Mazabuku

Kenia

wysig

Die drie gemeentes in Kenia het saam met die Afrikaanse bevolking verdwyn. Hulle was Loubser op Thomson's Falls, Vergenoeg op Eldoret en die NG gemeente Nairobi, wat in 1958 gestig is en in 1959 130 belydende lidmate gehad het, maar blykbaar kort daarna verdwyn het.

Tanzanië

wysig

Meru is in 1905 gestig en het die hele destydse Tanganjika beslaan.

Argentinië

wysig
 • Chubut is in 1906 gestig, in 1927 ingelyf by die Kaapse Kerk en iewers in die 1930's ontbind.

Verwysings

wysig
 1. Kerke smelt saam, Netwerk24, 11 Augustus 2021.
 2. (af) NG gemeente ontbind, smelt saam met ander, Die Burger, 23 Oktober 1996.
 3. "Die Burger". Geargiveer vanaf die oorspronklike op 5 Oktober 2015. Besoek op 16 Januarie 2011.
 4. (af) Onder-Kouga: oorsig van 'n kontrei Geargiveer 5 Oktober 2015 op Wayback Machine. URL besoek op 20 September 2015.
 5. "Gemeentes.co.za". Geargiveer vanaf die oorspronklike op 5 Oktober 2015. Besoek op 2 April 2012.
 6. Die verhaal van die NG kerk op Komga. URL besoek op 23 September 2013
 7. "NG Kerk-webtuiste". Geargiveer vanaf die oorspronklike op 5 Oktober 2015. Besoek op 8 Januarie 2011.
 8. "Martus Moi-gemeente se verhaal". Geargiveer vanaf die oorspronklike op 2 Februarie 2011. Besoek op 24 Januarie 2012.
 9. Alexanderstraat, Uitenhage
 10. "Kennisgewing op webtuiste van NG Kerk in Oos-Kaapland oor gemeente se werksaamhede" (PDF). Geargiveer vanaf die oorspronklike (PDF) op 5 Oktober 2015. Besoek op 15 September 2012.
 11. Sinode Noord-Kaapland[dooie skakel]
 12. Sinode Noord-Kaapland[dooie skakel]
 13. Sinode Noord-Kaapland[dooie skakel]
 14. Sinode Noord-Kaapland[dooie skakel]
 15. Sinode Noord-Kaapland[dooie skakel]
 16. "Sinode Noord-Kaapland". Geargiveer vanaf die oorspronklike op 2 April 2013. Besoek op 1 Februarie 2012.
 17. Sinode Noord-Kaapland[dooie skakel]
 18. Sinode Noord-Kaapland[dooie skakel]
 19. Sinode Noord-Kaapland[dooie skakel]
 20. "Sinode Noord-Kaapland". Geargiveer vanaf die oorspronklike op 5 Oktober 2015. Besoek op 3 November 2014.
 21. Sinode Noord-Kaapland[dooie skakel]
 22. Sinode Noord-Kaapland[dooie skakel]
 23. "NG Kerk in KwaZulu-Natal". Geargiveer vanaf die oorspronklike op 1 April 2011. Besoek op 7 November 2010.
 24. "Sinode van KwaZulu-Natal". Geargiveer vanaf die oorspronklike op 2 April 2012. Besoek op 31 Januarie 2012.
 25. "Sinode van KwaZulu-Natal". Geargiveer vanaf die oorspronklike op 2 April 2012. Besoek op 31 Desember 2010.
 26. "Sinode KZN". Geargiveer vanaf die oorspronklike op 2 April 2012. Besoek op 30 Desember 2010.
 27. "Sinode van KwaZulu-Natal". Geargiveer vanaf die oorspronklike op 2 April 2012. Besoek op 30 Desember 2010.
 28. "Sinode van KwaZulu-Natal". Geargiveer vanaf die oorspronklike op 2 April 2012. Besoek op 31 Desember 2010.
 29. "Sinode van KwaZulu-Natal". Geargiveer vanaf die oorspronklike op 2 April 2012. Besoek op 30 Desember 2010.
 30. "Sinode KZN". Geargiveer vanaf die oorspronklike op 2 April 2012. Besoek op 30 Desember 2010.
 31. "Pietermaritzburg-Noord se geskiedenis". Geargiveer vanaf die oorspronklike op 2 April 2012. Besoek op 31 Desember 2010.
 32. Beeld
 33. "NG gemeente Empangeni se geskiedenis". Geargiveer vanaf die oorspronklike op 5 Oktober 2015. Besoek op 31 Januarie 2012.
 34. Nuusbrief van Sinode van KwaZulu-Natal[dooie skakel]
 35. "Sinode KZN". Geargiveer vanaf die oorspronklike op 2 April 2012. Besoek op 31 Desember 2010.
 36. "Sinode van KwaZulu-Natal". Geargiveer vanaf die oorspronklike op 2 April 2012. Besoek op 31 Januarie 2012.
 37. "Sinode van KwaZulu-Natal". Geargiveer vanaf die oorspronklike op 2 April 2012. Besoek op 31 Januarie 2012.
 38. "Gemeente se webtuiste". Geargiveer vanaf die oorspronklike op 12 Desember 2011. Besoek op 11 Januarie 2012.
 39. Kerkbode se amptelike nuus. Geargiveer 5 Julie 2013 op Wayback Machine URL besoek op 3 Mei 2015.
 40. Kerkgebou van Viljoensdrif op Google Maps
 41. Amptelike kennisgewings in die Kerkbode Geargiveer 25 Junie 2014 op Wayback Machine. URL besoek op 19 Oktober 2013.
 42. Amptelike kennisgewings in die Kerkbode Geargiveer 25 Junie 2014 op Wayback Machine. URL besoek op 19 Oktober 2013.
 43. Mootvallei se Facebook-groep.
 44. NG gemeente Wespoort[dooie skakel]
 45. "WikiUP". Geargiveer vanaf die oorspronklike op 5 Oktober 2015. Besoek op 8 Januarie 2011.
 46. Beeld
 47. "NG gemeente Raslouw se webwerf". Geargiveer vanaf die oorspronklike op 29 Januarie 2011. Besoek op 20 September 2011.
 48. Gemeentegeskiedenis[dooie skakel]
 49. "Webtuiste van Alberton-Wes". Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Maart 2011. Besoek op 21 Desember 2010.
 50. Die Kerkbode se webwerf[dooie skakel]
 51. "NG Kerk-webtuiste". Geargiveer vanaf die oorspronklike op 5 Oktober 2015. Besoek op 8 Januarie 2011.
 52. Alberton-Suid se webwerf[dooie skakel]
 53. Beeld
 54. Amptelike nuus op Kerkbode.co.za Geargiveer 14 Augustus 2013 op Wayback Machine.
 55. "Luxmundi.org.za". Geargiveer vanaf die oorspronklike op 16 Januarie 2012. Besoek op 19 Januarie 2012.
 56. Railways Africa
 57. Oostelike Sinode se webwerf[dooie skakel]
 58. (af) Amptelike kennisgewings[dooie skakel], Kerkbode, 2 November 2012. URL besoek op 27 November 2014.
 59. "NG gemeente Walvisbaai-Meersig se geskiedenis". Geargiveer vanaf die oorspronklike op 4 April 2016. Besoek op 17 Januarie 2012.

Bronne

wysig

Eksterne skakels

wysig

Sien ook

wysig