NG gemeente Chipinge

Die NG gemeente Chipinge, vroeër bekend as Melsetter, is die derde oudste gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Zimbabwe wat, sedert die ontbinding van die Sinode van Midde-Afrika, onder die Noordelike Sinode val as deel van die Ring van Midde-Afrika.

Ds. P.A. Strasheim, stigter van die gemeente.
Die NG kerk Chipinge.
Ds. Jurie Johannes Wessels was die leraar van 1906 tot 1912, toe hy vertrek na die NG gemeente Griekwastad in die Kaapprovinsie waar hy op 18 Desember 1918 'n slagoffer word van die griep-epidemie.
Mev. en ds. F.H. Badenhorst, pastoriepaar van 1913 tot 1919.

Op 7 Maart 1895 het ds. Pieter Adam Strasheim, indertydse leraar van NG gemeente Wynberg, opdrag gekry om te gaan "als verteenwoordiger onzer Kerk in Mashonaland om onze verstrooide leden aldaar te bezoeken, ze waar mogelijk tot eene gemeente te vormen". Die gevolg van sy geslaagde besoek was die stigting van vier gemeentes in die destydse Suid-Rhodesië: Bulawayo (6 September 1895), Enkeldoorn (9 November 1895) op die teenswoordige Chivhu, Melsetter (12 Oktober 1895) op die teenswoordige Chipinge en Fort Victoria (16 November 1895), wat doodgeloop het tot dit in 1936 opnuut gestig is.

Teen 1933 het die gemeente uit 308 lede en 580 siele bestaan en was die leraar ds. C.A. van Schalkwyk. Teen 1990 het die lidmate afgeneem tot 54 en 20 jaar later (2010) tot 41.

Enkele leraars

wysig
 • Eerw. Philippus Lodewicus le Roux
 • Jurie Johannes Wessels, 1906 - 1912
 • Frans Hendrik Badenhorst, 1913 - 1919
 • Andries Bernardus Wessels, 1920 - 1925
 • Carel Aron van Schalkwyk, 1927 - 1935
 • Ockert Stefanus Albert Robertson, 1937 - 1946
 • Abraham Matthys De Villiers Esterhuysen, 1948 - 1951
 • Jacobus Andries Johannes Kriek, 1951 - 1959
 • Pieter Eduard de Kock, 1957 - 1960
 • Johannes Philippus Schoeman, 1969 - 1973
 • Wessel Jacobus Rossouw, 1982 - 1985
 • Francois Alwyn Fouché, 1987 - 1989
 • Jacobus Nicolaas Boshoff, 1991 - 1992

Sien ook

wysig

Bronne

wysig
 • Dreyer, eerw. A. 1932. Jaarboek van die Nederduits-Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 1933, Kaapstad: Jaarboek-Kommissie van die Raad van die Kerke.
 • Gaum, dr. Frits (red.) 1989. Jaarboek van die Nederduitse Gereformeerde Kerke 1990, Pretoria: Tydskriftemaatskappy van die Nederduitse Gereformeerde Kerk.