NG gemeente Ontdekkers

Die NG gemeente Ontdekkers was ’n gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Roodepoort, maar nadat dit in 2004 met Ontdekkers-Noord saamgesmelt het, staan die nuwe gemeente bekend as Ontdekkerskruin.

Ds. Maarten Krüger was leraar van Ontdekkers van 1953 tot 1963.
Die ou NG kerk Ontdekkers, nou (2015) die tuiste van Mount Carmel Ministries. Die argitek was Leendert Geers en ds. M. Krüger het die hoeksteen op 7 Augustus 1954 gelê.
Ds. D.J. Viljoen, leraar van 1951 tot 1953
Ná die samesmelting van Ontdekkers en Ontdekkers-Noord, gebruik Ontdekkerskruin die kerkgebou van die ou gemeente Ontdekkers-Noord.
Ds. Petrus van Niekerk, leraar van Ontdekkers van 18 Mei 1968 tot minstens 1985.

Die gemeente Ontdekkers was tussen Florida en Roodepoort geleë, en is op 14 November 1947 van die moedergemeente Roodepoort afgestig onder leiding van die Ringskommissie van Krugersdorp. Dit was een van die mees kompakte gemeentes in Suid-Afrika, aangesien dit 'n deursnit van slegs 2,5 km gehad het. Met die stigtingsvergadering is sewe ouderlinge en sewe diakens gekies, en hierdie getal het binne vier jaar tot 20 ouderlinge en 20 diakens aangegroei.

Stigting wysig

Die eerste kerkraadsvergadering is op 17 November 1947 gehou en op 8 Desember 1947 is ds. R.J.N. van Tonder, destyds van Roodepoort, as eerste herder en leraar van die gemeente beroep. Hierdie eerste beroep was geslaagd en die bevestiging van ds. Van Tonder het op 6 Maart 1948 plaasgevind. Met afstigting het die gemeente uit 431 lidmate bestaan, maar binne sowat vier jaar het dit aangegroei tot 731 met ’n sieletal van 1 221.

Op 14 Augustus 1948 is die nuut opgerigte sierlike pastorie betrek. Die teks wat by daardie geleentheid omtrent die pastorie uitgespreek is, was: “Kyk, in hierdie stad is 'n man van God en die man is geëerd: alles wat hy spreek kom sekerlik uit " (1 Sam. 9:6). In die volgende maand, op 16 Oktober, is die saal, wat van staal en asbes gebou is, ingewy. Voordat hierdie saal voltooi is, is van die skoolgebou gebruik gemaak vir die eredienste. Ds. M. Krüger het die kerkgebou, ontwerp deur Leendert Geers, se hoeksteen op 7 Augustus 1954 gelê.

Verenigings wysig

Wat die verenigingslewe betref, het Ons gemeentelike feesalbum in 1951 soos volg berig: "Die Sondagskool bestaan sedert afstigting en het tans 'n ledetal van 233 kinders en 31 onderwysers(esse). Hierdie getal groei nog gedurig aan. 'n Tak van die Christelike Strewersvereniging het reeds voor afstigting bestaan, en alhoewel min in getal, is hulle ywerig en doen veel tot uitbreiding van die werk van die Heer. Die Kinderkrans op 12 Maart 1948 met 'n ledetal van 38 kinders gestig, wat reeds tot 90 aangegroei het. Die Mede-Sendingarbeidsters vir jong dogters, die sustsersbiduur en die Transvaalse Vroue-Sendingvereniging is op 24 Maart 1948 gestig. Die teekringe wat op 7 April 1948 gestig is, is sedertdien deur die Bond van Dienaresse vervang.”

Nadat hy die gemeente twee en 'n half jaar bedien het, is ds. R.J.N. van Tonder as sekretaris van Evangelisasie beroep, en het hy op 31 Augustus 1950 van die gemeente afskeid geneem. Die gemeente was vakant tot 17 Maart 1951, toe proponent D.J. Viljoen as herder en leraar bevestig is.

Enkele leraars wysig

Bronne wysig

Eksterne skakels wysig