NG gemeente Florida

Die NG gemeente Florida was 'n gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in die Sinode Goudland (voorheen Sinode van Wes-Transvaal).

Die NG kerk Florida, 2013.
Ons gemeentelike feesalbum se onderskrif by dié foto wil dit hê dat dit die NG kerk Florida is, maar blykbaar was dit foutief.
Ds. F.P.P. Myburgh, leraar van 1955 tot hy in 1956 die eerste leraar geword het van die dogtergemeente Florida-Suid.

Die gemeente is gestig in 1940. Die kerkgebou was geleë op die hoek van Negendelaan en Alexandrastraat, Florida, Gauteng. In 2014 was die leraar ds. Ferdinand Boll. Daar was in daardie jaar 37 doop- en 247 belydende lidmate. Die dogtergemeente Kriel (Maraisburg) is laat in die 1990's by Florida ingelyf. Op 1 November 2014 is Florida by die NG gemeente Constantiakruin ingelyf.

Enkele leraars

wysig
  • Johan Frederik Kelber, 1940 - 1946
  • Johannes Antonie Lombard, 1947 - 1960
  • Francois Petrus Panter Myburgh, 1955 – 1956 (waarna eerste leraar van Florida-Suid)
  • Johan Pretorus, ? – einde 2006 (aanvaar sy emeritaat)
  • Small, Mario (samesteller). 2013. Jaarboek van die NG Kerke. Wellington: Tydskriftemaatskappy van die NG Kerk NPC - 'n divisie van Bybel-Media.

Eksterne skakels

wysig