NG gemeente Kensington, Oos-Kaap

Die NG gemeente Kensington was 'n gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in die stad Port Elizabeth wat op 5 Maart 1945 van die NG gemeente Port Elizabeth afgestig is. In 2013 het die gemeente 210 belydende lidmate gehad en 45 dooplidmate. Die gemeente is op 20 Augustus 2017 by die NG gemeente Parkheuwel ingelyf. Die kerkgebou is daarna aan die Ou Apostoliese Kerk verkoop.

Die kerkgebou, ontwerp deur J. Anthonie Smith.
Ds. P.J.J.S. Els was Kensington se eerste leraar van 1945 tot 1949 hier gestaan, toe hy vertrek na die NG gemeente Uitenhage. Ds. Els was van 1936 tot 1941 die leraar van die NG gemeente Molteno en daarna tot sy koms na Kensington die leraar van die NG gemeente Richmond in die Bo-Karoo. Toe drie gemeentes in 1950 van die moedergemeente Uitenhage afstig en al drie medeleraars 'n beroep na die dogtergemeentes aanvaar, het ds. Els die eerste leraar van Uitenhage-Oos geword.
Dr. E.P.J. Kleynhans, leraar van 1949 tot 1953.

Dié deel van Port Elizabeth het van 1907 af onder die moedergemeente geval. Port Elizabeth-Sentraal is in 1928 gestig, Port Elizabeth-Suid in 1929, Port Elizabeth-Noord in 1933 en Port Elizabeth-Wes in 1940. Kensington het in 1945 die vyfde gemeente in die Baai geword en Sydenham die sesde net die jaar daarna.

Die kern van die nuwe gemeente was die Eendragsaal en pastorie wat die moedergemeente hier laat bou het, juis met die oog op afstigting. Tydens die aanvanklike vakature het di. L.P. Spies en J.T.M. de Jongh van Arkel die werk hier waargeneem tot ds. P.J.J.S. Els van die NG gemeente Richmond in die Karoo op 8 Mei 1945 in die gemeente verwelkom is.

Die gemeente het so vinnig uitgebrei dat die diens van 'n hulpleraar in die persoon van eerw. D.J. Hoffman verkry moes word. Hy het tydelik waargeneem. Net voor ds. Els se vertrek na die NG gemeente Uitenhage, is prop. E.P.J. Kleynhans van Ventersburg in die Vrystaat op 26 Maart 1949 in die gemeente bevestig. Hy sou hier bly tot 1953 toe hy na die gemeente Brandfort-Oos in sy tuisprovinsie vertrek het. Omdat die trek na die stede steeds toegeneem het, het die getal lidmate by die dag gegroei en so is prop. J.J. de Klerk van Brandfort, ook in die Vrystaat, in Februarie 1950 as medeleraar verwelkom.

Binne die gemeentegrense was binne tien haar ná die afstigting 'n laerskool met 550 leerlinge en 20 onderwysers. Destyds het die Sondagskool 700 leerlinge gehad en 50 onderwysers. Die maatskaplike werk is eers deur die ACVV waargeneem, maar later het die werksters van die NG Sustersvereniging die werk oorgeneem.

Die sieletal het teen omstreeks 1952 3 000 getel, waarvan die helfte lidmate van die kerk was. Daar was toe groot uitbreiding in dié deel van die stad en afstigtings sou noodwendig volg. Die ou Eendragsaal is in dieselfde tyd in 'n kerkgebou omskep en terselfdertyd is 'n nuwe Eendragsaal opgebou wat as kerksaal sou dien.

Enkele leraars wysig

  • Petrus Jacobus Johannes Stephanus Els, 1946 - 1949
  • Dr. Evert Philippus Jacobus Kleynhans, 1949 - 1953
  • Jeremia Jesias de Klerk, 1950 - 1952
  • Pieter Andries Hendrik Grobler, 1952 - 1957
  • Christian Johannes Bekker, 1957 - 1959

Bronne wysig

  • Albertyn, dr. J.R. (voorsitter), Kerk en stad – Verslag van die Kommissie van Ondersoek van die Gefedereerde N.G. Kerke na kerklike en godsdienstige toestande in die nege stede van die Unie van Suid-Afrika, Stellenbosch: Pro Ecclesia-boekhandel (Edms.) Bpk., 1947.
  • Olivier, ds. P.L. (samesteller), Ons gemeentelike feesalbum. Kaapstad en Pretoria: N.G. Kerk-uitgewers, 1952.

Eksterne skakels wysig