NG gemeente Port Elizabeth-Wes

Die NG gemeente Port Elizabeth-Wes is in 1940 gestig as die vyfde gemeente van die NG Kerk in die Oos-Kaapse hawestad Port Elizabeth.

Die kerkgebou, wat deesdae gedeel word met 'n charismatiese kerk. Die gebou is ontwerp deur Anthonie Smith.
Ds. Ockert Almero Cloete, van 1941 tot 1944 die eerste leraar.
Ds. G.J.J. Boshoff, van 1945 tot 1950 die tweede leraar.
Ds. J.J. Fick, van 1950 tot 1952 die derde leraar.
Ds. H.F. Heyman, leraar van 1952 tot 1958.

Die NG gemeente Port Elizabeth is eers in 1907 gestig in wat toe nog 'n oorwegend Engelse stad was. In die jaar van dié gemeente se mondigwording het die NG gemeente Port Elizabeth-Sentraal gevolg en net die volgende jaar Port Elizabeth-Suid, later bekend as Walmer. In 1933 het die NG gemeente Port Elizabeth-Noord aan die beurt gekom en toe, op 15 Mei 1940, die NG gemeente Port Elizabeth-Wes in wat destyds beskryf is as een van die beste en vooruitstrewendste voorstede van Port Elizabeth, naamlik Newton Park. Die toename in die Afrikaanse bevolking van Port Elizabeth was so snel dat 'n gemeente met die naam Newton Park in 1953 van Port Elizabeth-Wes afgestig is; trouens, die getal gemeentes het binne 65 jaar ná die stigting van die moedergemeente tot 21 toegeneem en binne die eerste eeu tot 26, ten spyte van enkele inlywings, te wete Noordeinde by die moedergemeente, Sidwell by Port Elizabeth-Noord en Wespark by Algoapark-Noord.

Binne die eerste twaalf jaar het Port Elizabeth-Wes se sieletal toegeneem tot sowat 2 300 en die lidmaattal tot sowat 1 500. Die gemeentegrense het destyds die nuwe uitbreidingsgebiede van die stad omsluit. Toe die gemeente afgestig is, het die eredienste in die Aurorasaal onder leiding van ds. A.O. Cloete, die eerste leraar plaasgevind.

Op 'n gemeentevergadering op 17 Julie 1944 is besluit om tot die bouaksie oor te gaan. Weens die vertrek van ds. Cloete in daardie jaar na die NG gemeente Uitenhage, moes hiermee gewag word tot ds. G.J.J. Boshoff, wat op 3 Maart 1945 bevestig is, die werk kon voortsit. Die nuwe leraar het hom die bou van 'n kerk vol energie en lewenskrag ten doel gestel. 'n Bekwame boukommissie, met Anthonie Smith as argitek en die firma Louw en Swart as boukontrakteurs, het die bouwerk aangepak. Op 18 Mei 1947 het ds. A.O. Cloete die gedenksteen en ds. Boshoff die hoeksteen in die teenwoordigheid van 'n reuse-skare gelê.

Die voltooide Godshuis is op 1 Mei 1948 deur 'n skare ingewy en die gemeente kon voortaan in 'n behoorlike kerk aanbid. Die pastorie wat daarna voltooi is, pas mooi aan by die kerkgebou.

Ná vyf jaar van ywerige en pligsgetroue bediening het ds. Boshoff, wat toe reeds talle beroepe bedank het, 'n beroep na die NG gemeente Linden in Johannesburg aangeneem. Ds. J.J. Fick van die Grootkerk, Graaff-Reinet, is in sy plek beroep en hier bevestig op 19 Mei 1950. Ook hy sou nie lank vertoef in Port Elizabeth-Wes nie en vertrek reeds in 1952 om organiserende sekretaris vir fondse van Carfo te word. (Hy het in 1955 uit Carfo se diens getree en die bediening in 1960 verlaat.)

Ds. Fick se groot doelstelling was om die laaste deel van die gemeenteskuld te help delg. Hierin het hy die hulp gehad van 'n kerkraad van 62 lede. Ondanks afstigtings het die gemeente in 1973 nog 1 650 lidmate gehad en 1 136 in 1990, maar teen 2013 net 363. In 2015 het dit nog afgeneem: nege doop- en 251 belydende lidmate.

Die gemeente het op Sondag 17 Mei 2015 sy 75-jarige bestaan met 'n feesdiens gevier.

Enkele leraars

wysig
  • Ockert Almero Cloete, 1941–1944
  • Gideon Johannes Jacobus Boshoff, 1945–1950
  • Jacobus Johannes Fick, 1950–1952
  • Heinrich Franz Heyman, 1952–1958
  • Stephanus Johannes Hofmeyer van der Spuy, 1958–1964
  • Gabriël Gideon le Roux, 1970–1974

Bronne

wysig
  • Albertyn, dr. J.R. (voorsitter), Kerk en stad – Verslag van die Kommissie van Ondersoek van die Gefedereerde N.G. Kerke na kerklike en godsdienstige toestande in die nege stede van die Unie van Suid-Afrika, Stellenbosch: Pro Ecclesia-boekhandel (Edms.) Bpk., 1947.
  • Olivier, ds. P.L. (samesteller), Ons gemeentelike feesalbum. Kaapstad en Pretoria: N.G. Kerk-uitgewers, 1952.

Eksterne skakels

wysig