NG gemeente Port Elizabeth-Sentraal

Die NG gemeente Port Elizabeth-Sentraal was in 1928 die eerste afstigting van die eerste gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in die Baai, naamlik die NG gemeente Port Elizabeth, wat in 1907 gestig is. Die gemeente se naam is omstreeks 2012 amptelik verander na NG gemeente Anchor of Hope.

Die kerkgebou in 2015.
Van die eerste kerkraad van die gemeente het op 5 Junie 1929 'n portret in De Kerkbode verskyn. Dit is kort ná die bevestiging van ds. Steyl geneem. Voor: diaknes S.J. Klue en H.J. Skuin. Tweede ry: ouderling P. Meiring, mej. Van Noordwyk (sendingdame), ds. en mev. D.L. Steyl, en ouderling N.J. Deetlefs. Derde ry: Ouderlinge J.C. Hayward en P.J. van Greunen, diaken F. Hay, ouderlinge M. van der Merwe en B.J. Roux en diaken W.A. de Klerk. Agterste ry: Diakene W. van der Merwe, P.T. Marais, D.F. Joubert en E.E. Pienaar.
Ds. D.J. Pienaar van die NG gemeente Uitenhage. Die wyk wat later PE-Sentraal sou word, het eers Pienaarswyk geheet ter ere van dié predikant wat hom met die uitbreiding van die NG Kerk in dié deel van die stad bemoei het.
Ds. Douw Lodewyk Steyl, van 1929 tot 1949 PE-Sentraal se eerste leraar.
Ds. J.C. du Plessis, leraar van 1952 tot 1958.
Ds. Henry Fredrick Witthuhn, leraar van 1963 tot 1966.
Ds. Hennie Winterbach, leraar van 1966 tot 1971.

Agtergrond

wysig

Van die begin van die 20ste eeu af het daar op die hoek van Campbell- en Edwardstraat 'n kerkie vir bruin mense, die Philips Memorial-kerk, gestaan. Omstreeks 1920 het die munisipaliteit die gemeente uitgekoop om die woonbuurt 'n blanke gebied te maak. Nadat dit 'n tyd lank leeg gestaan het en soms deur die munisipaliteit vir sektariese byeenkomste uitgehuur is, het die kerkraad van die moedergemeente onder leiding van di. A. Stegmann en C.G. Ochse dit vir die bedrag van £1 200 aangekoop.

Die gebou is onmiddellik oorgegee vir opknapping en herstel. Die voltooide kerk is daarna ingewy en ds. D.J. Pienaar, destyds van die NG gemeente Uitenhage, wat aktief belanggestel het in die bevordering van die NG Kerk in dié deel van Port Elizabeth, het die inwydingsrede gevoer.

Ter ere van hom het hierdie deel ook die naam Pienaarswyk gekry. So het dit dan 'n wyk van die moedergemeente gebly terwyl die een leraar, ds. F.W. Liebenberg, die pastorie in Richmond Park bewoon het om meer spesifiek die sentrale gedeelte te bearbei. Gedurende 1928 is Pienaarswyk afgestig en so het dit die gemeente Port Elizabeth-Sentraal geword. Op 15 Mei 1940 volg Port Elizabeth-Wes in wat toe een die stad se mees vooruitstrewende voorstede was, naamlik Newton Park, wat op sigself 'n gemeente geword het in 1953.

Eerste leraar

wysig

Ná verskeie beroepe is ds. en mev. D.L. Steyl in 1929 as die eerste pastoriepaar van dié strategies geleë gemeente verwelkom. Onder hul bekwame leiding is die jong gemeente in so 'n mate ontwikkel dat die kerk gedurende 1948 geheel en al teen 'n koste van sowat £10 000 vergroot en verander is.

Tweede leraar

wysig

Ongelukkig het die leraar wat hom hiervoor beywer het, nie lank die voorreg van die nuwe gebou gehad nie, want in 1949 het hy 'n beroep na die NG gemeente Venterstad in die noord van die Oos-Kaap aanvaar. In Junie van dieselfde jaar is ds. en mev. D.F. du P. Moolman as tweede leraarspaar hier ontvang en kort daarna in dieselfde jaar het PE-Sentraal sy mondigwording gevier.

In 1950 is die ou pastorie in Richmond Park verkoop en 'n nuwe in Kaapweg aangekoop. In 1952 kon Ons gemeentelike feesalbum berig: "Die gemeente is tans geheel en al selfstandig en groei nog steeds."

Die eerste afstigting van Port Elizabeth-Sentraal was reeds in 1929, naamlik Port Elizabeth-Suid, waarvan die naam later Walmer sou word.

Enkele leraars

wysig
  • Douw Lodewyk Steyl, 1929 tot 1949 (waarna NG gemeente Venterstad)
  • Johannes Cornelius du Plessis, 1952 - 1958
  • Matthys Johannes Kritzinger, 1958 - 1963
  • Henry Frederick Witthuhn, 1963 tot 1966.
  • Hendrik Winterbach, 1966 - 1971
  • Pieter Willem du Toit, 1980 - 1983

Bronne

wysig

Eksterne skakels

wysig