NG gemeente Port Elizabeth-Noord

Die NG gemeente Port Elizabeth-Noord is in 1933 afgestig van die moedergemeente, Port Elizabeth, as slegs die vierde gemeente in die Oos-Kaapse hawestad.

Die kerkgebou van Port Elizabeth-Noord, ontwerp deur J. Anthonie Smith.
Dr. F.J. Minnaar het in 1934 van die moedergemeente af oorgekom as Port Elizabeth-Noord se eerste leraar en hier gebly tot hy in 1944 na die destydse gemeente Salisbury vertrek.
Die NG kerk Sidwell. Dié gemeente is by Port Elizabeth-Noord ingelyf nadat dit van dié afgestig het.
Dr. F.E. O'Brien Geldenhuys, hulpprediker hier in 1940.
Ds. Johannes Jonathan Jordaan was van Februarie 1945 tot einde 1946 leraar van Port Elizabeth-Noord toe hy die beroep aanneem na die dogtergemeente Sydenham.
Ds. Hendrik Müller de Vos, leraar van 1955 tot 1957.

Stigting wysig

Met die afstigting van Port Elizabeth-Noord het 'n volle 1 369 lidmate van die toe 26 jaar oue moedergemeente oorgekom. Dr. F.J. Minnaar is op 11 Desember 1933 tot leraar beroep en op 17 Maart 1934 as die eerste leraar van die gemeente bevestig, waar hy tot September 1944 gestaan het, toe hy 'n beroep na die gemeente Salisbury in Suid-Rhodesië aangeneem het. Ten spyte van die vinnig stygende ledetal vanweë die trek van die platteland na die stad, het die gemeente in die aanvangsjare 'n harde stryd moes voer om te bestaan. Armoede en ellende was oral in die gemeente sigbaar.

'n Ou Sinkgebou wat as danssaal deur bruin mense gebruik is, is vir £950 aangekoop en het tot 1949, dus ruim 16 jaar, as kerkgebou gedien. Op 9 Februarie 1945 is ds. J.J. Jordaan as leraar in die gemeente bevestig. Einde 1945 is die NG gemeente Sydenham met sowat 800 lidmate van die gemeente Port Elizabeth-Noord afgestig en neem ds. Jordaan die beroep daarheen aan.

Hulppredikers wysig

Ds. P.A. van der Merwe is op 26 April 1946 as Port Elizabeth-Noord se derde leraar bevestig en is van 1 November 1946 bygestaan deur ds. B.F. van der Merwe as hulpprediker. Gedurende die beginjare moes daar gedurig van hulppredikers gebruik gemaak word: propp. C.J. van Lill (1935 – '36), J.F. Conradie (1936 – '37), F.E. O'B. Geldenhuys (1940), S.J. Henrico (1940), ds. W.J. Naudé (1940) en prop. P.A. van der Merwe (1941), tot hy op 17 Januarie 1942 as medeleraar georden en bevestig is. Hy het in Februarie 1943 'n beroep aangeneem na Groot-Brakrivier.

Daarna het gedien as hulppredikers: ds. C.L. Grundlingh (1941 – '45), prop. C.L. Greyvenstein (1944), di. M.J. de Kock (1945), H.W. Geyer (1945 – '46), J.T. Martens (1949), propp. J. Fourie (1950), S.C. Carstens (1950) en W. van Zyl (1951).

Nuwe kerkgebou wysig

Op 10 September 1949 is die kerkgebou, waarna die gemeente meer as 'n dekade sedert die stigting van die gemeente uitgesien het, met groot geesdrif en dankbaarheid en sonder skuld ingewy. Die wydingsrede is gehou deur ds. D.P. van Huyssteen, organiserende sekretaris van die Algemene Armesorgkommissie, wat aan die gemeente onskatbare diens gelewer het. Die gebou is ontwerp deur J. Anthonie Smith, wat vir meer as 60 NG kerk verantwoordelik was.

Ondanks die afstigting van Sydenham het Port Elizabeth-Noord twee dekades ná sy stigting weer 3 000 lidmate getel sodat planne toe in die werk gestel moes word vir afstigting. Mettertyd het die NG lidmate in dié deel van Port Elizabeth egter afgeneem. In 1990 was hier 726 belydende lidmate en 379 in die dogtergemeente Sidwell, maar ten spyte van die inlywing van Sidwell by die moedergemeente, het Port Elizabeth-Noord in 2013 net 309 lidmate oorgehad.

Enkele leraars wysig

Port Elizabeth-Noord wysig

 • Frederik Johannes Minnaar, 1934 – 1944
 • Petrus Albertus van der Merwe, 1942 – 1943
 • Johannes Jonathan Jordaan, 1945 – 1946
 • Hendrik Möller de Vos, 1955 - 1957
 • Dirk Wouter Holtzhausen, 1 Augustus 1975 - 1984
 • Gerald Valentine Ehlers, 1977 – 1984

Sidwell wysig

 • Jacobus Claassen, 1963 – 1965
 • Willem Frederick Vermaak, 1971 - 1974
 • Hermiaan Vermaak, 1984 - 2002 (aanvaar sy emeritaat in Port Elizabeth-Noord)

Bronne wysig

 • Albertyn, dr. J.R. (voorsitter), Kerk en stad – Verslag van die Kommissie van Ondersoek van die Gefedereerde N.G. Kerke na kerklike en godsdienstige toestande in die nege stede van die Unie van Suid-Afrika, Stellenbosch: Pro Ecclesia-boekhandel (Edms.) Bpk., 1947.
 • Olivier, ds. P.L. (samesteller), Ons gemeentelike feesalbum. Kaapstad en Pretoria: N.G. Kerk-uitgewers, 1952.

Eksterne skakels wysig