NG gemeente Bezuidenhoutsvallei

Die NG gemeente Bezuidenhoutsvallei was 'n gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in die oostelike voorstad van Johannesburg met dieselfde naam wat op 13 Maart 1944 afgestig en in 1980 ingelyf is by die moedergemeente Jeppestown, wat op sy beurt op 1 November 1992 met Malvern saamgesmelt het as Kensington.

Die Kensington Community Fellowship kom op Sondag 16 Julie 2017 by die kerk byeen.
Die gemeente se kerkgebou, kort nadat dit in 1947 ingewy is. Die argitekte was Geers en Geers. Dr. H.L.N. Joubert het die hoeksteen gelê op 1 Junie 1946.
Ds. Hendrik Joubert, van 1944 tot 1946 Bezuidenhoutsvallei se eerste leraar.
P.C. Malan, tweede leraar. Dié portret is geneem tydens sy dienstyd in Brixton, waar hy van 1956 tot '58 werksaam was en hang vandag nog in die konsistorie van die Vergesig-gemeente.
Die kerkgebou in Januarie 2018.
Ds. J.F. Kocks, leraar van 1953 tot 1961.

Agtergrond wysig

Op Jeppestown se kerkraadsvergadering van 24 Augustus 1943 gee ouderling P.J. Botha kennis van 'n mosie oor afstigting. In daardie jaar was die moedergemeente reeds 46 jaar oud en tog is toe nog net twee gemeentes afgestig, naamlik Turffontein (in 1906 bestaande ook uit dele van Johannesburg-Oos) en Malvern (in 1940 in die mees oostelike deel van gemeente). Op 28 September 1943 dra Botha sy mosie ter afstigting van die Bezuidenhoutsvallei-gedeelte aan die kerkraad voor. Hulle neem egter nie 'n besluit nie. Op 25 Oktober 1943 word die beginsel van afstigting op 'n buitengewone kerkraadsvergadering goedgekeur en op 26 Oktober word besluit om memorie- en waarborglyste in die noordoostelike deel van Jeppestown se gemeente te laat sirkuleer.

Op 13 Januarie 1944 besluit Jeppestown se kerkraad om die versoek tot afstigting van oor die 700 lidmate, woonagtig in die voorstad Bezuidenhoutsvallei, 'n klein deeltjie van Kensington en enkele huise in Observatory, voor die Ringskommissie van Johannesburg te lê, vergesel van die nodige memorie- en waarborglyste.

Ontstaan wysig

Die Ring van Johannesburg vergader op 11 Februarie 1944 en gee opdrag aan sy kommissie om tot die stigting van die nuwe gemeente oor te gaan. Dit sou Jeppestown se voorlaaste dogtergemeente wees (Belgravia in die suide van die gemeente het in 1952 selfstandig geword) voor dié deel van Johannesburg vanaf die laat jare sestig geleidelik sy Afrikaanse gemeenskap begin verloor het. Die Ringskommissie stig op 13 Maart 1944 in die kerkgebou van Jeppestown die Nederduitse Hervormde of Gereformeerde gemeente Bezuidenhoutsvallei, soos dit sou heet tot die Transvaalse Sinode in 1957 die benaming "Hervormde" sou laat vaar.

Dit was 'n tydperk van groot uitbreiding vir die NG Kerk in Johannesburg, want deur die loop van die jaar is ook Johannesburg-Wes, Parkhurst en Randburg afgestig. Teen die einde van die 20ste eeu het egter nog net Randburg selfstandig voortbestaan.

Die kerkraad beroep die moedergemeente se ds. H.L.N. Joubert op 28 Maart van daardie jaar, neem die beroep aan en word op 17 Junie 1944 as eerste herder en leraar van die gemeente bevestig. In Junie 1946 vertrek hy na Parys in die Vrystaat nadat 'n stewige kerkgebou van siersteen en saal (op die hoek van Sewende Straat en Sewende Laan) deur sy ywer en bemoeiing opgerig is.

Die gemeente bly maande lank vakant terwyl die kerkraad vrugtelose beroepe uitbring. Hulle beroep ds. P.C. Malan, wat indertyd hulpprediker in Fordsburg was in Februarie 1949. Hy neem die beroep aan en word op 23 April 1949 ontvang, georden en bevestig in sy eerste gemeente en as Bezuidenhoutsvallei se tweede leraar. Hy vertrek in 1953 na Hermanus.

Intussen het die gemeente tot oor die 900 lidmate aangegroei en kon hulle op 20 Maart 1951 'n nuwe en doeltreffende pastorie inwy.

Inlywing wysig

Ná die stewige begin het Bezuidenhoutsvallei, soos trouens die moedergemeente en al haar dogtergemeentes, se lidmaattal in die jare sestig begin afneem. In 1973 was daar 442 belydende lidmate, maar in 1979 net 317. In 1980 word Bezuidenhoutsvallei by Jeppestown en Belgravia by Malvern ingelyf. Op 28 September 1980 het Bezuidenhoutsvallei en Jeppestown formeel een geword nadat die ligte in Bezuidenhoutsvallei se kerkgebou amptelik op 7 September 1980 deur prof. Paul du Plessis van RAU afgeskakel is. Oudl. Gert Leus, wat 36 jaar tevore deel was van die afstigting van die dogtergemeente, het die afsluitingsdiens voor samesmelting op 7 September in Jeppestown se geskiedkundige kerkgebou gelei.

Nietemin het Jeppestown teen 1990 net 251 lidmate en Malvern 346 gehad. Op 1 November 1992 smelt dié twee gemeentes saam as Kensington en betrek Malvern se kerkgeboue in Kingstraat. Bezuidenhoutvallei se kerkgebou op die hoek van Sewendelaan en Sewendestraat huisves tans (2021) die Kensington Community Fellowship.

Ligging wysig

Die kerkgebou is geleë op die hoek van Sewendelaan en Sewendestraat in Johannesburg.[1]

Leraars wysig

  • Dr. Hendrik Ludolph Neethling Joubert, 17 Junie 1944 – Junie 1946
  • Ds. Pieter Cillié Malan, 23 April 1949–1953
  • Jacobus Frans Kocks, 1953–1961 (sy eerste gemeente, vertrek na Livingstone)
  • John Francis Hay, 1962–1967
  • Lodewyk de Clercq, 19 September 1967–1974
  • Roelof Petrus Gerhardus Steyn, 1974–1980 (met inlywing by Jeppestown)

Verwysings wysig

Bronne wysig