NG gemeente Randburg

Die NG gemeente Randburg (gestig as Ferndale) aan die noordwestelike kant van Johannesburg in die voorstad met dieselfde naam, is in 1944 afgestig van die moedergemeente Linden, soos trouens in 1955 ook Fairland en Fontainebleau.

Ds. J.C. Combrinck, leraar van 1945 - 1947.
Ds. Jasper Anthonie Hough, leraar van 1958 tot 1968.
Ds. J.P. Cronje het in 1956 leraar geword van die dogtergemeentes Fairland en Fontainebleau, maar van 1959 af net van Fontainebleau.

Met die afstigting was die lidmaattal ietwat meer as 400, maar het teen 1952 reeds 630 getel. Die eerste leraar was prop. J.C. Combrinck wat in 1945 in die gemeente georden is. Gedurende sy bediening het die gemeente 'n ruim en doelmatige pastorie gebou. Aanvanklik is godsdiensoefeninge in 'n kerksaal gehou, wat gebou is toe die gemeente nog deel van Linden was.

Die tweede leraar, ds. J.P. le Roux, is op 5 November 1948 bevestig.

Uiteindelik wy die gemeente sy eie kerkgebou in 1963 in, maar verkoop dit later weens die gedaanteverwisseling van die woonbuurt en bou sy huidige kerkkompleks, op die hoek van Doverstraat en Vinelaan, Ferndale, in die laat jare tagtig. In 2010 was die leraar ds. Servaas de Kock.

Enkele leraars

wysig
  • Jan Christoffel Combrinck, 1945 - 1947 (eerste leraar)
  • Jacob Philippus le Roux, 1948 - ? (die NG Kerk se Jaarboek van 1972 dui sy aftreedatum aan as 19–)
  • Jasper Anthonie Hough, 1958 - 1968
  • Andries Willem Lategan Smal, 1962 - 1964 (waarna van 7 Februarie 1964 eerste leraar van dogtergemeente Randburg-Suid)
  • Dirk Cornelius Grobler Fourie, 27 Januarie 1968 - 1975
  • Dr. Abraham Christiaan Johannes Smit, 12 Julie 1975 - 1979
  • Albert Hendrik Botha, 1979 - 1982

Bronne

wysig
  • Olivier, ds. P.L. (samesteller), Ons gemeentelike feesalbum. Kaapstad en Pretoria: N.G. Kerk-uitgewers, 1952.
  • Symington, Johan (et. al.), Jaarboek van die NG Kerke, Tydskriftemaatskappy, Kaapstad en Wellington, 1985, 1990, 1994, 2010.

Eksterne skakels

wysig