NG gemeente Loubser

Die NG gemeente Loubser was een van drie gemeentes van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Oos-Afrika.

Ds. M.P. Loubser, na wie die gemeente genoem is.
Ds. J.H. Louw, leraar van 1945 tot 1960. Dié foto van hom het in Die Voorligter van April 1960 verskyn met duie onderskrif: "Ds. J.H. Louw, wat 15 jaar lank leraar van die gemeente Loubser in Oos-Afrika was, het die beroep aangeneem as medeleraar van Pretoria-Oos. Ds. Louw het op Thomson's Falls gewoon, waar hy veel gedoen het vir die opbou van die bekende Van Riebeeckskool. Sy vertrek sal 'n groot verlies vir die Afrikaanse gemeenskap in Kenia wees. Hy is verlede jaar as actuarius van die Midde-Afrikaanse Streeksinode gekies.

Agtergrond

wysig

In 1908 het ds. J.M. Louw, leraar van die NG gemeente Boksburg, die NG gemeente Vergenoeg op Nakuru in Kenia gestig. Die Voortrekkers van Oos-Afrika was egter nog op pad na hulle nuwe tuiste en die meeste het hulle in die weste op Eldoret gaan vestig, wat die middelpunt van die eerste gemeente geword het.

Net voor die Tweede Wêreldoorlog het al meer gesinne uit die Unie verhuis en hulle in Laikipia gaan vestig. Vir die meeste was Nakuru toe die hoofsentrum, hoewel die kerklike bediening steeds uit Eldoret deur NG gemeente Vergenoeg geskied het. Die moedergemeente het daarom van medeleraars gebruik gemaak om die lidmate op plekke soos Nakuru, Ol Kalau, Ol Joro Orok, Thomson's Falls, Rumuruti en Nairobi te bedien. As medeleraars het ds. B.J. Brits hom op Nakuru kom vestig en daarna ds. R.B. Murray op Thomson's Falls.

Stigting

wysig

In 1945 vertrek 'n geselskap per motor uit die Unie na Oos-Afrika. Ds. en mev. Abraham Hugo Malan gaan vestig hulle in Tanganjika om die gemeente Meru te bedien, ds. en mev. Phil Olivier vestig hulle op Eldoret as leraarspaar van Vergenoeg en di. A.J. van Wyk (Nelspruit) en T.F. Cronjé (Lydenburg) behartig in April daardie jaar as lede van die Ringskommissie van die Ring van Lydenburg die stigting van die NG gemeente Loubser. Die gemeente is genoem na die baanbreker van die NG Kerk in Oos-Afrika, ds. M.P. Loubser. Op Ol Kalau het die gemeente 'n saal tot sy beskikking gehad en op Thomson's Falls was daar reeds 'n pastorie. Laasgenoemde nedersetting is as kerklike middelpunt gekies.

Met die afstigting beroep die nuwe gemeente vir prop. J.H. Louw, 'n seun van die stigter van NG gemeente Vergenoeg, en in Oktober 1945 word hy as leraar van Loubser bevestig. Hy het dadelik begin met insameling vir 'n boufonds sodat 'n kerkgebou op Thomson's Falls opgerig kon word.

Onderwys

wysig

In 1947 stig 'n groepie ouers 'n plaasskool vir hulle kinders op Ol Joro Orok, sowat 26 km vanaf Thomson's Falls (Nyahururu). Sonder enige ondersteuning van elders rig hulle 'n twee-klaskamer-gebou op en rig 'n plaaswoning met buitegeboue as koshuis in. Met ds. Louw aan die spits het die ideaal intussen posgevat om 'n kerklike skool vir Oos-Afrika se Afrikaners op Thomson's Falls op te rig. Die lidmate het hulle daadwerklik vir die saak beywer en die Transvaalse Kerk dra £15 000 by. Op Thomson's Falls verrys kort voor lank die eerste groep moderne geboue. Die eerste hoof was mnr. I. van der Westhuizen en sy opvolger was mnr. Chris Fourie, wat bygestaan is deur mes. Freund en Rosseau.

In Mei 1951 kon Loubser 'n medeleraar, ds. Chris Murray, beroep om sy aandag aan die konsulentgemeente Meru te wy.

Volgens die NG Kerk-Jaarboek van 1973 het die gemeente in daardie jaar 23 belydende en 20 dooplidmate gehad, vergeleke met 310 belydende en 210 dooplidmate in 1949.

Enkele leraars

wysig
  • Jan Hofmeyr Louw, 1945–1960
  • Christopher Murray, 1951–1957
  • Daniël Joachem Jacobus Dannhauser, 1963–1964 (saam met Meru)

Sien ook

wysig

Bronne

wysig

Eksterne skakels

wysig