LIG (vantevore Die Voorligter) is 'n Christelike Afrikaanse gesinstydskrif wat sedert Oktober 2004 in die kleinhandel beskikbaar is. Die tydskrif is vir die eerste keer in Desember 1937 onder die titel Die Voorligter uitgegee en was destyds 'n maandblad vir lidmate van die Nederduitse Gereformeerde Kerk. Dit het naas die Kerkbode verskyn en is selfs as 'n "populêre uitgawe van Die Kerkbode" aangebied. Danksy massa-intekening deur kerkrade het die blad ’n beduidende sirkulasie opgebou, veral toe diakens nog maandeliks vir bydraes deur hulle wyke gegaan en Die Voorligter van huis tot huis afgelewer het.[1]

'n Beriggie in Die Voorligter oor ds. D.J. Conradie van die NG gemeente Hoopstad.

Mettertyd het die bedieningspatroon in gemeentes verander, kerkrade het nie meer groot bestellings geplaas en diakens het nie meer maandeliks by hulle wyke uitgekom nie. Die naam van die tydskrif is verander en dit het in die mark met ander tydskrifte begin meegeding. Die fokus op NG Kerk-identiteit het plek gemaak vir "mens"-verhale, veral dié van glanspersoonlikhede. In rubrieke word raad vir ’n gesonde, Christelike lewenstyl, met die klem op die gesin, gegee.[2]

Geskiedenis

wysig
 
Ds. Attie Burger omstreeks 1957 toe hy redakteur van Die Voorligter was.

In 1937 vra ds. Attie Burger, destyds predikant van Paulpietersburg, die Transvaalse sinode om ’n algemene maandblad vir die kerk in die lewe te roep. Die blad moes die werk en lewe van die kerk onder die aandag van sy lidmate en huisgesinne bring en die amptelike kerkblad, Die Kerkbode, aanvul. Dit moes ’n gewilde, goed geïllustreerde maandblad wees wat deur bemiddeling van die betrokke kerkrade in elke huis ingedra kon word.

Op 1 Desember 1937 verskyn die eerste uitgawe van Die Voorligter. Die eerste redakteur, ds. P.J. Viljoen (destyds predikant van Heidelberg, Transvaal), skryf in die eerste uitgawe: "Welkom Voorligter! Hartlik welkom in ons huise en ons harte. Mag die Here jou seën en jou tot 'n groot seën maak. So hoop ons sal elke lidmaat van ons Kerk Die Voorligter begroet as jy vir die eerste maal in ons wonings verskyn, met die bedoeling om hom daar tuis te maak en voortaan te wees ons vriend, raadgewer, trooster, teregwyser, leermeester en voorligter op ons pad deur die tyd, maar veral op ons weg na die ewigheid."

Viljoen het die redakteurskap daarna vir nege jaar op 'n deeltydse basis behartig. Attie Burger het hom in 1948 opgevolg en was van 1957 tot 1970 die voltydse redakteur. H.J.M. (Sporie) van Rensburg het in 1947 as "tegniese redakteur" by hom aangesluit. In 1967 het W.L. (Willie) Maree die heeltydse assistant-redakteur geword, en van 1970 tot 1989 was hy die redakteur – die eerste nie-predikant wat hierdie pos beklee het.

In Maree se tyd het Die Voorligter se maandoplaag tot 188 000 gestyg. Hy is in 1989 deur F.M. (Frits) Gaum opgevolg wat tegelykertyd ook die redakteur van Die Kerkbode was. Gaum het in Maart 1998 nuwe lewe in die tydskrif geblaas en die naam is na die Nuwe Voorligter verander.

Die Nuwe Voorligter het Lig en (sedert die Desember 1999/Januarie 2000-uitgawe) LIG geword om in die ope mark met ander tydskrifte mee te ding. Hierdie tendens is voortgesit toe J.C. (Johann) Symington vir Gaum in 2004 opgevolg het. Adri-Louise van Renen, die eerste vroueredakteur van die Kerkbode en toe reeds jare lank die blad se adjunk-redakteur, het in 2005 die redakteur geword. Ná haar dood in 2014 het Francine van Niekerk haar opgevolg.

Verwysings

wysig
  1. LIG (DIE VOORLIGTER)[dooie skakel] op die elektroniese Christelike Kernensiklopedie.
  2. Media-instellings: LIG[dooie skakel] op mediamense.co.za

Eksterne skakels

wysig