NG gemeente Klerksdorp-Doringkruin

Die NG gemeente Klerksdorp-Doringkruin is 'n gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in die Sinode Goudland (voorheen Wes-Transvaal).

Die gemeente is gestig in 1990. Die kerkgebou is geleë op die hoek van Knopdoring- en Boekenhoutstraat, Doringkruin, Klerksdorp. In 2013 was die leraar ds. S.D.L. van Niekerk terwyl die tweede leraarsamp vakant was. Daar was in daardie jaar 560 doop- en 1 726 belydende lidmate.

Bronne Wysig

  • Small, Mario (samesteller). 2013. Jaarboek van die NG Kerke. Wellington: Tydskriftemaatskappy van die NG Kerk NPC - 'n divisie van Bybel-Media.