NG gemeente Vaalwater

Die NG gemeente Vaalwater is ’n gemeente in die Noordelike Sinode van die Nederduitse Gereformeerde Kerk.

Ds. J.J. Fourie is skielik aan 'n hartaanval oorlede op 21 September 1958 terwyl hy medeleraar van die NG gemeente Wonderboompoort was. Hy was Waterberg-Noord se leraar van 1944 tot omstreeks 1947.

Die gemeente is op 7 Mei 1930 as die 95ste gemeente van die Ned. Herv. of Geref. Kerk in Suid-Afrika (die Transvaalse Kerk) gestig. Soos die oorspronklike naam, Waterberg-Noord, aandui, is dit van die gemeente Waterberg (Nylstroom) afgestig. Dit was een van die weinige gemeentes wat geen dorp binne sy grense gehad het nie, en sy grense het gestrek tot in distrik Potgietersrus. Die afstigting het onder leiding van ds. B. Alheit plaasgevind. Presies twee jaar later, op 7 Mei 1932, is die hoeksteen van die huidige kerkgebou deur ds. Koch gelê. As terrein vir die kerkaanleg is die waterryke oewer van die Melkrivier gekies, waar die kerkraad 'n gedeelte van die plaas Nooitgedacht aangekoop het.

In Januarie 1935 het die gemeente sy eerste leraar in die persoon van ds. J.C. Botha ontvang. In hierdie tyd was die gemeente geweldig uitgestrek en die ledetal was nagenoeg 750. Onder groot opoffering het ds. Botha agt jaar sy baanbrekerswerk gedoen. Tydens sy bediening is 'n gedeelte van die gemeente aan Naboomspruit afgegee. Die tweede predikant van die gemeente, ds. J.J. Fourie, het die werk vanaf Mei 1944 voortgesit. Kort hierna is die gemeente Albertyn van Waterberg-Noord afgestig, sodat die gemeente toe aansienlik kleiner geword het.

Ná die vertrek van ds. Fourie, is die vakature gevul deur ds. P.J. Viviers, wat sy werk in November 1947 begin het. Die ledetal van die gemeente het omstreeks 1951 net 360 getel. Destyds het haar medewerker in Ons gemeentelike feesalbum geskryf: “Ten spyte van die bietjie ongerief wat die plaaslewe meebring, besit die gemeente 'n wonderlike bekoring. Die stilte en rustigheid wat so kenmerkend is, verdryf alle vermoeienis, en wanneer dit somer is, is die hele omgewing een park.”

Bronne wysig

  • Olivier, ds. P.L., 1952. Ons gemeentelike feesalbum. Kaapstad en Pretoria: N.G. Kerk-uitgewers.
  • Small, Mario (samesteller). 2013. Jaarboek van die NG Kerke. Wellington: Tydskriftemaatskappy van die NG Kerk NPC - 'n divisie van Bybel-Media.

Sien ook wysig