NG gemeente Albertyn

Die NG gemeente Albertyn is die moedergemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk op die dorp Ellisras in Limpopo. Dis aan die mees westelike grens van Limpopo, aan die Krokodilrivier, geleë. Dit was eers 'n deel van die gemeente Waterberg en later van Waterberg-Noord (NG gemeente Vaalwater).

Die NG kerk Albertyn op Ellisras is op 31 Augustus 1957 ingewy. Die argitek was Hendrik Vermooten.
Ds. C.A. van Schalkwijk.
Die argitek Hendrik Vermooten kon met sy vliegtuie uithoeke van die land bereik om daar opdragte vir kerkontwerpe te aanvaar, soos hier toe hy op 9 Augustus 1956 die bouterrein van die NG gemeente Albertyn op Ellisras in die Verre-Wes-Transvaal besoek het.

Stigting wysig

Die gemeente is op 14 Oktober 1944 gestig tydens ’n afstigtingsvergadering op Hoornbosch. Benewens die lede van die Ringskommissie, was ook ds. J.J. Fourie van Waterberg-Noord teenwoordig en enige kerkraadslede van die Bosveld-gedeelte van die gemeente Waterberg-Noord, wat die moedergemeente is, asook 'n aantal belangstellende gemeentelede. Nadat drie name vir die gemeente voorgestel is, is met meerderheid van stemme besluit om die gemeente die naam Albertyn te gee, tot eervolle nagedagtenis van die destydse Algemene Armesorgsekretaris van die Transvaalse Kerk, ds. J.R. Albertyn, wat soveel vir hierdie afstigting gedoen het.

Vergeefse beroepe wysig

Tot konsulent van die gemeente is die predikant van Waterberg-Noord benoem. Ná die stigting van die gemeente en die voorstelling van die kerkraadslede is daar volgens die notule op agt verskillende proponente en predikante beroepe uitgebring, wat almal vir die beroep bedank het. Die volgende is agtereenvolgens beroep: die eerste naam wat genoem word, is dié van prop. Loots; sy voornaam word nie vermeld nie en ook nie die datum waarop hy beroep is nie. Op 7 Julie 1945 word prop. F. du Toit tot herder en leraar van die gemeente beroep; op 27 Januarie 1946 vergader die gekombineerde kerkraad weer en word 'n beroep op ds. J.J. Fourie, konsulent van die gemeente, uitgebring. Op 13 Julie 1946 word nog 'n beroep uitgebring op ds. J. Grové van Protektoraat (Lobatse, Betsjoeanaland). Op 27 September 1946 is ds. J.N. Botha van Messina beroep; weer vergader die gekombineerde kerkraad en word 'n beroep op ds. P. Lückhoff uitgebring. Op 10 Januarie 1948 word prop. T.J. van Rooyen deur die beslissende stem van die voorsitter as die beroepe predikant verklaar.

Eerste leraar wysig

Die kerkraad het blykbaar al begin moed verloor, toe eindelik nog 'n poging aangewend is en ds. C.A. van Schalkwijk, hulpleraar van Kokstad, met 'n meerderheid van 10 stemme beroep word. Hy het die beroep aangeneem en is op 1 Oktober 1948 op plegtige wyse as eerste leraar van die gemeente bevestig. Die bevestigingsrede is gehou deur ds. J.H. Frier van Louis Trichardt, wat vroeër saam met ds. Van Schalkwijk op Kokstad was. Skaars agt jaar ná stigting het die gemeente iets oor die 500 lidmate getel. Die gemeente was toe nog hulpbehoewend.

Bronne wysig

Sien ook wysig