NG gemeente Krokodilrivier

Die NG gemeente Krokodilrivier is die oudste gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk op die dorp Brits in Noordwes aan dié provinsie se grens met Gauteng.

Ds. Sybrand Johannes van der Spuy, leraar van 1917 tot 1921 en weer van 1922 tot sy dood op 12 Februarie 1926.
Ds. E. Friis, leraar vanaf 28 Januarie 1950.

Stigting wysig

In die jaar 1914 is die gemeente Krokodilrivier van die NG gemeente Magaliesburg afgestig. In daardie vakante periode het ds. Rudolph van Rustenburg as konsulent opgetree. Die eerste leraar, ds. S.J. van der Spuy, het in 1916 hier aangekom. ’n Aantal jare lank het hy die gemeente getrou bearbei. Hy ontvang toe 'n beroep na Malopo omstreeks die jaar 1924 en vertrek daarheen. Kort was sy verblyf in die gemeente Malopo, want slegs drie maande daarna word hy teruggeroep na Krokodilrivier, waarheen hy terugkeer met die uitdruklike voorwaarde dat die gesindheid teenoor die sendingsaak onmiddellik in die kerkraad en gemeente verbeter en met ywer aangepak word.

Tweede en latere leraars wysig

Ná sy dood word hy opgevolg deur ds. W.R. Joyce, wat van 1927 tot 1948 die gemeente bedien het. Deur sy ywerige optrede vir die sendingsaak het daar in 1930 'n sendinggemeente tot stand gekom waarvan Seretsi die eerste evangelis was en Maloto die eerste inboorling-leraar. Eerw. Maloto het egter 'n magtige skeuring in die sendinggemeente veroorsaak, so groot dat toe eerw. Phiri in 1944 bevestig is, feitlik geen swart lidmaat teenwoordig was nie. Eerw. Tshenge volg eerw. Phiri in 1951 op.

Gedurende die bediening van ds. W.R. Joyce het hierdie dele, wat vroeër saam met Magaliesburg alles een met Pretoria was, nog drie dogtergemeentes laat afstig en een kleindogter. Ds. W.R. Joyce het hom beywer om die gemeentes Krokodilrivier en Brits aaneen te behou met een groot kerk en twee leraars, maar eindelik het die afstigters geseëvier en so het die jong gemeente Brits in 1949 tot stand gekom Die gemeente het toe meer as 'n jaar lank vakant gebly, totdat ds. E. Friis op 28 Januarie 1950 in Krokodilrivier georden is.

Kerkbou wysig

Die eerste kerksaal was 'n sinksaal wat op Krokodilrivier gestaan het, naby die ou pastorie. Dis ongeveer 8 km buite die dorp Brits. Die oorspronklike gedagte was dat daar 'n dorp aangelê sou word, maar later het dit geblyk dat die gedagte verkeerd was. Die gevolg was dat die ou pastorie in 1916 daar gebou is en 18 Oktober 1918 het ds. Van der Spuy die hoeksteen van 'n sierlike kerk daar gelê. Die ou pastorie en ou kerk is later verkoop. Ds. W.R. Joyce het egter die voorreg gehad om op 5 Augustus 1939 die hoeksteen van 'n sierlike kerksaal op Brits self te lê, wat ná afstrigting die saal van Brits-gemeente geword het. Ds. E. Friis het die voorreg gehad om die inwyding van die nuwe pastorie op Brits waar te neem. Die hoeksteen van die nuwe kerk, ontwerp deur Gerard Moerdyk en Henry Watson, langs die nuwe pastorie in Harringtonstraat is op 8 September 1951 gelê. Met die beywering van een van ds. Joyce se diakens, mnr. S.H. du Plessis, het daar in die swart woonbuurt 'n sendingkerk verrys, waarvan die hoeksteen deur eerw. Phiri op 6 Maart 1949 gelê is. Daarna het die moedergemeente haar beywer vir 'n nuwe skool by die sendingkerk.

Enkele leraars wysig

  • Sybrand Johannes van der Spuy, 1917–1921, 1922 – 12 Februarie 1926 (oorlede in die amp)
  • W.R. Joyce, 1927 – 1948
  • E. Friis, 1950 – ?

Bronne wysig

  • Olivier, ds. P.L. (samesteller). 1952. Ons gemeentelike feesalbum. Kaapstad en Pretoria: N.G. Kerk-uitgewers.
  • Small, Mario (samesteller). 2013. Jaarboek van die NG Kerke. Wellington: Tydskriftemaatskappy van die NG Kerk NPC - 'n divisie van Bybel-Media.