NG gemeente Townsview

Die NG gemeente Townsview was 'n gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in die Ring van Turffontein en die Sinode Hoëveld. Dit het in 2022 met Mondeor en Deo Gloria Gemeenskapskerk as Ligbaken Gemeente saamgesmelt.

Die gemeente se kerkgebou in Oakdene.

Die gemeente is gestig op 23 Junie 1953 in 'n tyd toe die Afrikaanse bevolking van die suide van Johannesburg vinnig toegeneem het. Die kerkgebou is geleë by Hexrivierstraat 6, Oakdene. Dit was lank 'n groot gemeente met byvoorbeeld 936 belydende en 380 dooplidmate in 1985, 1 057 en 423 in 1995 en 799 en 198 in 2005 in 'n tyd toe die ander groot gemeente in die suide, Mondeor, nog 939 belydende en 313 dooplidmate gehad het. Teen einde 2016 het Townsview se belydende lidmate afgeneem tot 375 en sy dooplidmate tot 48, vergeleke met Mondeor se 427 en 88. Dit laat die orige ses gemeentes in die Ring van Turffontein met 'n gemiddelde getal belydende lidmate van net 160 elk.

In 2019 het die NG gemeente Klipriviersberg, waarby die gemeentes Suid-Rand en Rosettenville eerder ingelyf is, deel van Townsview geword.

Bron wysig