NG gemeente Klipriviersberg

Die NG gemeente Klipriviersberg was ’n gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in die suide van Johannesburg waarby sowel die moedergemeente, Rosettenville, as dogtergemeente, Suid-Rand, ingelyf is. In 2019 is Klipriviersberg by Townsview ingelyf.

Die gemeente se derde tuiste is die kerkgebou van die ou NG gemeente Suid-Rand in Suidheuwels (Welfare Park), ontwerp deur die argitek Paul J. du Plessis. Dis opgerig deur die Langlaagte Bouersorganisasie (sic). Suid-Rand se medeleraars, di. A.P. van der Colf en S.M. van Vuuren se naam verskyn saam op die hoeksteen by die datum 31 Oktober 1964.
Dr. F.J. Minnaar, hier afgeneem omstreeks 1947 saam met sy vrou, 'n nooi Triegaardt, en seuntjie, Philmar. Hy was Klipriviersberg se eerste leraar.
Ds. Sarel du Plessis, van 1951 tot 1953 die gemeente se tweede leraar.

Stigting

wysig
 
Die gemeente se kerksaal in Rewlatch is later oorgeneem deur die Nederduitsch Hervormde gemeente Johannesburg-Suid, wat 'n kerkgebou agter die saal aan Shirleyweg gebou het. Ds. J.J. du Toit het die hoeksteen van die Hervormde kerkgebou op 13 September 1975 gelê.
 
Ds. Sarel du Plessis het die hoeksteen van die gemeente se kerksaal in Rewlatch op 6 Oktober 1951 gelê. Die bouaannemer was Cor Korsten, die sanger Gé Korsten se vader.
 
Vandat Rosettenville by Klipriviersberg ingelyf is, het die gemeente eersgenoemde se kerkgebou op die hoek van George- en Lilystraat, Rosettenville, gebruik. Ds. J.P. le Roux het die kerk se hoeksteen op 6 Desember 1941 gelê. Die argitekte was Leendert en Geurt Geers en die bouaannemer John de Villiers.
 
Die gemeente Suid-Rand het eers 'n saal gebou, nou die kerksaal van Klipriviersberg, voor hulle vroeg in die 1960's oorgegaan het tot kerkbou.

Die gemeente Klipriviersberg is op Dinsdagaand 26 Augustus 1947 gestig (dieselfde dag waarop Forest Hill van Turffontein afgestig het) met 'n sieletal van 1 391 en 754 lidmate. Die stigtingsvergadering is gehou in die Peoples' Mission Hall in Bobstraat, Regents Park. Die gemeente is afgestig van die moedergemeente Rosettenville, waar ds. J.P. Roux destyds as herder en leraar gestaan het; laasgenoemde is dan ook tot konsulent van die afgestigte dogtergemeente benoem. Die gemeente se naam is ontleen aan die plaas Klipriviersberg van veldkornet Jan Meyer, waarop tussen 1904 en 1956 minstens 10 voorstede aangelê is, onder meer Regents Park, en Rewlatch, waarin die gemeente se kerksaal gebou is.

Die eerste kerkraadsvergadering van die nuutgestigte gemeente is op 1 September 1947 gehou. Op 'n gekombineerde kerkraadsvergadering wat op 22 September 1947 gehou is, is dr. F.J. Minnaar van die gemeente Jeppestown tot herder en leraar van die gemeente beroep. Hy het hom die beroep laat welgeval en is gedurende die naweek van 19 tot 21 Maart 1948 as die eerste herder en leraar van die gemeente Klipriviersberg ontvang en bevestig. Dr. Minnaar het 'n beproefde tyd in die gemeente deurgemaak, want die gemeente was geografies feitlik twee gemeentes, nl. Regents Park en Suid-Heuwels. En aangesien die gemeente ook nie 'n kerksaal van sy eie gehad het nie, moes daartoe oorgegaan word om in die oggend in Suid-Heuwels in 'n skoolklaskamer en in die aand te Regents Park in die Peoples' Mission Hall dienste te hou.

Beginjare

wysig

Die eerste belangrike mylpaal is bereik toe op Saterdag 7 Februarie 1949 die nuwe pastorie, wat gedurende dr. Minnaar se tyd gebou is, in besit geneem is. 'n Tweede belangrike gebeurtenis wat die jong gemeente te beurt geval het, was dat sy moeder van 'n dogter geword het toe sy nog maar self iets oor die drie jaar oud was. Op die aand van 8 November 1950 het die afstigting van 'n nuwe gemeente, naamlik Suid-Rand, plaasgevind.

Intussen het dr. Minnaar 'n beroep na Naauwpoort aangeneem. Op 'n gekombineerde kerkraadsvergadering wat op 11 Desember 1950 gehou is, is prop. S.P. du Plessis tot herder en leraar beroep. Hy het die beroep aangeneem en is op 23 Februarie 1951 in die gemeente bevestig. Hy het in September 1953 na die NG gemeente Germiston vertrek.

Met die afstigting het die gemeente kleiner geword, maar kort daarna van Rosettenville die Heuwel bygekry, sodat die lidmaattal in 1952 sowat 500 getel het. In daardie jaar was die gemeente besig met voorbereidings op die bou van ’n kerksaal.

Bronne

wysig

Sien ook

wysig

Eksterne skakels

wysig