NG gemeente Forest Hill

Die NG gemeente Forest Hill is ’n klein gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in die suide van Johannesburg.

Die kerkgebou.
Ds. T.D.T. von Moltke het die kerk se hoeksteen op 27 Junie 1964 gelê. Die argitek was Paul J. du Plessis en die bouaannemer Langlaagte Bouersorganisasie.
Die gemeente se saal het van 1949 tot 1964 as kerkgebou gedien.
Ds. R.J.J. van Vuuren is einde Oktober 1948 as Forest Hill se eerste leraar ontvang en bevestig.

Stigting wysig

Forest Hill is op 26 Augustus 1947 van die moedergemeente Turffontein afgestig (dieselfde dag waarop Klipriviersberg van Rosettenville afgestig het). Ná 'n vakature van 13 maande het die sesde beroep geslaag, wat op ds. R.J.J. van Vuren, destyds van die gemeente Bethal, uitgebring is. Gedurende die naweek van 22 tot 24 Oktober 1948 is die nuwe leraar in die boesem van die gemeente ontvang en bevestig.

Bouwerk wysig

Aanvanklik het die gemeente geen eie plek van aanbidding gehad nie en moes tydelik saam met die moedergemeente van dieselfde kerkgebou, wat jare later afgebrand en tot die sluiting van die gemeente aanleiding gegee het, gebruik maak. Later het die gemeente na die Gereformeerde kerkgebou verhuis, waar net een diens op 'n Sondag, en wel om halfnege soggens, gehou is. Met die aanbreek van die wintermaande het die gemeente toe na die Hoërskool Die Fakkel verhuis, waar albei dienste op die gewone tye in 'n saaltjie gehou is. Die leraar en kerkraad het dadelik aan die werk gespring en alles in hul vermoë gedoen om so gou moontlik 'n kerksaal opgerig te kry. Aangesien daar ook geen pastorie vir die nuwe leraar was nie, moes die kerkraad 'n huis huur wat as tydelike pastorie gedien het.

Gedurende April 1949 is 'n begin gemaak met die bou van 'n kerksaal, asook met herstelwerk aan 'n huis, wat die kerkraad reeds besit het, om as pastorie te dien. Gedurende Junie 1949 kon die gemeente tot sy groot vreugde na sy eie pastorie gaan om daar by die leraar besoek af te lê. Op 2 Julie 1949 is die hoeksteen van die saal deur die plaaslike leraar gelê. Spoedig is die bouwerk voltooi en op Saterdag 10 Oktober 1949 kon die gemeente op plegtige wyse die saal in gebruik neem.

Gedurende Julie 1950 verskyn die eerste nommer van 'n gemeentebladjie, Die Hoeksteen.

Bronne wysig

Verwysings wysig

Enkele leraars wysig

  • Roelof Johannes Janse van Vuren, 1948
  • Dean von Molkte