NG gemeente Rosettenville

Die NG gemeente Rosettenville was 'n kortstondige gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in die suidelike Johannesburgse voorstad Rosettenville.

Vandat Rosettenville by Klipriviersberg ingelyf is, het die gemeente eersgenoemde se kerkgebou op die hoek van George- en Lilystraat, Rosettenville, gebruik, maar nadat Suid-Rand ook deel van Klipriviersberg geword het, het die gemeente na die Suid-Rand-kerkkompleks in Suidheuwels verskuif.
Rosettenville se kerksaal, later dié van Klipriviersberg, en nou deel van die AGS se kerkeiendom.

Die gemeente Rosettenville was in 1938 die eerste afstigting van die NG gemeente Turffontein, wat in 1906 die eerste gemeente in die suide van Johannesburg geword het toe dit afgestig is van die twee moedergemeentes, Johannesburg-Oos en Jeppestown, wat albei op 8 Julie 1897 van die moedergemeente Johannesburg afgestig het. Vanweë die afstigting van Rosettenville moes die moedergemeente, wat sedert sy ontstaan La Rochelle geheet het, se naam na Turffontein verander word omdat die voorstad La Rochelle by Rosettenville ingedeel is.

Die derde en vierde gemeente in die suide is op dieselfde dag, 26 Augustus 1947, afgestig: Klipriviersberg van Rosettenville en Forest Hill van Turffontein. Klipriviersberg is dus 'n dogter van Rosettenville, kleindogter van Turffontein, agterkleindogter van Jeppestown en Johannesburg-Oos, agteragterkleindogter van Johannesburg en agteragteragterkleindogter van Heidelberg, Tvl.. Omdat die gemeente Klipriviersberg geografies so te sê uit twee afsonderlike dele, Suidheuwels en Regents Park bestaan het, is die NG gemeente Suid-Rand reeds in 1950 afgestig om die leraar se taak te vergemaklik.

Intussen het die kerkraad van Rosettenville die argitekte Leendert Geers en sy seun, Geurt Geers, aangestel om 'n kerkgebou te ontwerp. Ds. J.P. le Roux het die hoeksteen van dié kerk op die hoek van George- en Lilystraat, Rosettenville, op 6 Desember 1941 gelê. Die bouaannemer was John de Villiers. Klipriviersberg kon nie dadelik tot kerkbou oorgaan nie, maar het wel vier jaar ná afstigting 'n saal in Rewlatch gebou waarvan ds. Sarel du Plessis die hoeksteen op 6 Oktober 1951 gelê het. Die bouaannemer was Cor Korsten, die sanger Gé Korsten se vader.

Teen die einde van die 1950's was daar dan sewe gemeentes in die suide van Johannesburg waar tot 20 jaar vantevore net een was. Suid-Rand (1950) was die grootste van die sewe met 1 121 belydende lidmate, gevolg deur die 1 058 van Johannesburg-Suid, wat ook in 1950 afgestig het, maar van Turffontein. Derde was Turffontein (1906) met 841, vierde Rosettenville (1938) met 827 en vyfde Townsview (1953) met 816. Klipriviersberg was die kleinste met 624 belydende lidmate.

Weens ingrypende demografiese veranderinge binne die oorspronklike gemeentegrense van Rosettenville sou teen die jaar 2000 van die moeder, haar dogter en kleindogter weer net een gemeente oorbly. Rosettenville, die oudste van die drie, is eerste ingelyf, en wel vroeg in die 1970's by Klipriviersberg. Klipriviersberg, wat toe nooit 'n kerk gebou het nie, het die kerk en saal van Rosettenville oorgeneem, terwyl die Nederduitsch Hervormde gemeente Johannesburg-Suid, gestig op 13 November 1953, Klipriviersberg se saal en aanliggende grond gekoop het. Daarop het hulle 'n kerk gebou waarvan ds. J.J. du Toit die hoeksteen op 13 September 1975 gelê het.

In die tweede helfte van die 1990's is ook Suid-Rand by Klipriviersberg ingelyf, wat in 1998, ná die inlywing, 180 doop- en 680 belydende lidmate gehad het. Die gemeente het toe die Rosettenville-kerk en -saal verkoop en Suid-Rand se gebou in Suidheuwels betrek. Twintig jaar later het die dooplidmate negevoudig afgeneem tot net 20 en die belydende lidmate met amper 60% tot 294, amper 10 keer minder as die drie samestellende dele se 2 572 belydende lidmate omstreeks 1958, 60 jaar vantevore. In 2019 is Klipriviersberg by Townsview ingelyf.

Bronne

wysig