NG gemeente Ottosdal

Die NG moedergemeente Ottosdal is 'n gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in die Sinode Goudland (voorheen Wes-Transvaal).

Ottosdal se NG moederkerk is ontwerp deur Gerard Moerdijk en ingewy op Vrydag 12 Oktober 1928.
Die sogenaamde verenigde kerk op Ottosdal in 1917.
Ds. P.J. Swart was van 1916 tot 1930 Ottosdal se eerste NG predikant.
Ds. J.D. Cilliers is in 1951 hier bevestig.

Die gemeente is gestig op 13 Augustus 1913. Die samewerking was so goed dat die eerste basaar £1 200 opgebring het. Die Rebellie van 1914 het die gemeente in so 'n mate verdeel, die kerkraad het dit nodig geag om eers te wag met die beroep van 'n leraar. Die konsulent en gekose kerkraad is toe gedwing om te bedank en plaasvervangers is in hul plek gekies. In Januarie 1916 was die toestand sodanig dat daar oorgegaan kon word tot die beroep van 'n predikant. Die eerste keuse het geval op prop. P.J. Swart, wat destyds in die Eerste Wêreldoorlog in Duits-Oos-Afrika as veldprediker by die troepe was. Hy laat hom die beroep welgeval en keer begin Junie 1916 uit Duits-Oos-Afrika terug. Hy is op 23 Junie 1916 onder bokseile georden. Eers het die gemeente met veel moeilikhede te kampe gehad, maar met die koms van die eerste leraar het alles beter begin word. Op 16 Oktober 1916 is 'n tydelike kerkgebou ingewy.

Die huidige kerkgebou is geleë in Swartstraat, Ottosdal, Noordwes. In 2013 was die leraar ds. Hendrik Prinsloo. Daar was in daardie jaar 75 doop- en 347 belydende lidmate.

Enkele leraarsWysig

  • Petrus Johannes Swart, Junie 1916 - 1930 (die gemeente se eerste predikant)
  • Jan Daniel Cilliers, 1951 - ?
  • Coenraad Theophilus Brink, 27 April 1979 - ?
  • Jan Albert de Beer, 1984 - 1987 (aanvaar sy emeritaat)

BronneWysig

  • (nl) Maeder, ds. G.A. en Zinn, Christian. 1917. Ons Kerk Album. Kaapstad: Ons Kerk Album Maatschappij Bpkt.
  • (af) Small, Mario (samesteller). 2013. Jaarboek van die NG Kerke. Wellington: Tydskriftemaatskappy van die NG Kerk NPC - 'n divisie van Bybel-Media.

Eksterne skakelsWysig