NG gemeente Pretoria-Noord

Die NG gemeente Pretoria-Noord was ’n gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in, soos die naam aandui, die noorde van Pretoria. Die gemeente is ingelyf by Floraunapark, wat van toe af bekendstaan as Florauna. Die kerkgebou is in 1996 gesloop om plek te maak vir North Park Mall.

Die kerkperseel uit die lug gesien, waarskynlik die die sestigerjare.
Ds. J.J.G. Loots, leraar van 1930 tot 1939, sy eerste gemeente.
Ds. F.C. Bezuidenhout, leraar van 1956 tot 1960.

Stigting

wysig

Pretoria-Noord is in die eerste helfte van 1928 afgestig van die moedergemeente Eloffsdal, wat in September 2011 met Eloffsdal-Wes en Magaliesfort saamgesmelt het as Mootvallei. Die eerste kerkraadsvergadering van agt lede is op 30 Junie 1928 onder leiding van ds. J. Krige gehou.

Kerklike geboue

wysig

Die jong gemeente het dadelik lewenskragtigheid aan die dag gelê. Hy het geen bates besit nie en die eredienste is in 'n ou sinkgeboutjie gehou. Die kerkraad het dadelik daartoe oorgegaan om erwe aan te koop. Sestien erwe teen £10 stuk is aangekoop. Weldra is ook besluit om 'n lening aan te gaan om 'n kerksaal te bou. Reeds in Maart 1929 kon die gemeente die kerksaal inwy. Hierdie gebou, wat later deur die gemeente Onderstepoort gebruik is, is teen 'n koste van £813 gebou.

Eerste leraars

wysig

Nadat vyf beroepe uitgebring is, was die kerkraad gelukkig om iemand in die persoon van ds. J.J. G. Loots as eerste leraar te kry. Ds. Loots kom die eer toe dat hy die fondamente van die gemeente sowel op materiële as geestelike gebied heg gelê het. Tien jaar lank het hy die gemeente met groot seën bearbei. In September 1939 word ds. A.J.V. Burger, later scriba synodi van die Transvaalse NH of G Kerk, predikant van die gemeente. Ds. Burger het heel gou getoon dat hy 'n man van besonderse bekwaamheid en vergesigte was.

Onder ds. Burger se bekwame leiding het die gemeente hoogtepunte bereik. Een van die monumente wat hy nagelaat het, was die gemeenskapsentrum. Met geleende geld is hierdie inrigting, wat destyds enig van sy soort in die land was, in 1941 opgerig. Later was dié inrigting onmisbaar vir die omgewing. In 1951 het die maatskaplike werkster 3 760 gevalle behandel en die verpleegster 3 940 gevalle. 'n Bedrag van ongeveer £4 000 het destyds elke jaar deur die boeke van die inrigting gegaan ten behoewe van maatskaplike dienste.

In 1944 is die gemeente Onderstepoort afgestig. Dit het die moedergemeente sonder 'n plek van byeenkoms gelaat. Op 23 Junie 1945 kon die gemeente egter die sierlike kerkgebou, wat onder leiding van ds. Burger ten bedrae van £14 000 opgerig is, inwy. Kort hierna, in Januarie 1946, het ds. Burger die gemeente verlaat. Die gemeente was nou in alle opsigte bestendig en welvarend.

Vanaf 1947-1950 bou dr. A.E.F. Bosman voort op die fondament wat gele is. Op 16 Februarie 1951 is ds. J.C. du Plessis van Beaufort-Wes as leraar bevestig: Sy besondere bekwaamhede en ervaring het die gemeente goed te pas gekom.

Enkele leraars

wysig
  • Jozua Johannes Georg Loots, 1930 - 1939
  • Alfred Edward Faul Bosman, 1947 – 1950
  • Frederik Cornelius Bezuidenhout, 1956 - 1960

Bronne

wysig

Sien ook

wysig

Eksterne skakels

wysig