NG gemeente Bloemheuwel

Die NG gemeente Bloemheuwel is ’n gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in die Vrystaatse hoofstad, Bloemfontein.

Die NG kerk Bloemheuwel.
Ds. P.W. de Lange het die hoeksteen van die kerkgebou op 11 Junie 1949 gelê. Die argitek was Hendrik Vermooten.
Ds. P.W. de Lange, van 1948 tot 1952 die gemeente se eerste leraar.
Die kerkgebou pas ná voltooiing.
Ds. H.C.J. Flemming (naas links) vier sy verjaardag op 7 November 1961 saam met (van links) mev. Tertia Flemming, E.E. van Kerken (later haar dogter se skoonpa) en A.J. Jacobs. Ds. Flemming was van 1953 tot die middel 1970's leraar hier.
Die Tertia Flemmingsaal is in 1960 in gebruik geneem.
Ds. H.C.J Flemming was van 1953 af Bloemheuwel se tweede leraar.
Mev. Tertia Flemming, van 1953 af Bloemheuwel se tweede pastoriemoeder. Die kerksaal, wat plegtig in gebruik geneem is op 30 November 1960, heet die Tertia Flemmingsaal.
Die NG gemeente Berg-en-Dal het in 1956 van Bloemheuwel afgestig.

StigtingWysig

Bloemheuwel is op 1 Augustus 1947 van die gemeente Bloemfontein-Noord met 'n belydende ledetal van net oor die 700 afgestig. By hierdie geleentheid is 14 ouderlinge en 14 diakens vir die gemeente gekies. Op Sondag 24 Augustus 1947 is die eerste kerkraad van Bloemheuwel in die Nywerheidskoolsaal op Tempe, net buite die stad, bevestig waar die gemeente toe met afsonderlike dienste begin het en op 25 Augustus 1947 het die kerkraad van die nuwe gemeente sy eerste gewone en gekombineerde vergadering gehou. By hierdie geleentheid is besluit dat behalwe een erediens elke Sondagoggend, ook in die stad twee eredienste, wat op 15 September 1947 (DV) sou begin, elke Sondag in die Clarendonsaal, 'n kleiner saal van die stadsaal, gehou sal word solank die gemeente nie 'n kerkgebou het nie. In 1952 skryf die gemeente se medewerker in Ons gemeentelike feesalbum: “Die kerkraad is die stadsraad van Bloemfontein dankbaar vir die billike wyse waarop hulle die gemeente in hierdie moeilike tyd met 'n saal gehelp het. Ook is die kerkraad bo alles dankbaar teenoor die Here wat in hierdie stigtingstyd van die gemeente gesorg het dat sy werk kon voortgaan.”

Eerste leraar en kerkbouWysig

Op hierdie eerste vergadering van die kerkraad is besluit om ds. M.T.R. Smit te vra om die gemeente te bedien solank die gemeente vakant is. Op die gekombineerde vergadering van genoemde datum is ds. S.J.L. Marais tot herder en leraar beroep, maar hy het die beroep bedank. Die kerkraad het ook eenparig besluit om dadelik voorbereidings te tref vir die oprigting van kerkgebou, en 'n boukommissie is saamgestel. Op 26 November 1947 is ds. P.W. de Lange van Parys tot herder en leraar van die gemeente beroep en op 26 Februarie 1948 is hy in die gemeente bevestig. Op 2 Desember 1947 is argitek Hendrik Vermooten van Pretoria benoem tot argitek om planne vir 'n kerkgebou op te trek.

Heelwat tyd het egter verloop voordat die kerkraad 'n doeltreffende stuk grond kon kry waarop die kerkgebou opgerig kon word en voordat die boukontroleur 'n boupermit aan die kerkraad toegestaan het. Die werk in die gemeente het egter voortgegaan en die kerkbouwerksaamhede het so gevorder dat die kerkraad op 26 Oktober 1948 F.P. van Heerden tot boukontrakteur benoem het. Dit was 'n blye dag en nog 'n mylpaal in die geskiedenis van die gemeente toe ds. P.W. de Lange op 21 Maart 1949 die eerste sooi omgekeer het om die fondamentgrawing te laat begin. Die bouery het vlot verloop. Op 10 Desember 1949 vind die plegtige inwyding van die sierlike kerkgebou plaas, by welke geleentheid die eerste leraar van die gemeente, ds. P.W. de Lange, die wydingsrede hou. In Desember 1950 het die gemeente met blydskap en dankbaarheid 'n nuwe Compton-orrel in gebruik geneem wat deur die susters van die gemeente geskenk is. Die gemeente het destyds vinnig ontwikkel en uitgebrei. In die loop van net byna vier jaar het die aantal belydende lidmate gegroei van 700 tot 1 100; in die gemeente was vier Sondagskooltakke met 39 onderwysers(esse) en 490 kinders, en 'n sterk tak van die Kerkjeugvereniging.

Afstigtings en inlywingsWysig

Die eerste dogtergemeente wat van Bloemheuwel afgestig het, was Berg-en-Dal op 22 September 1956. Dit was nadat die leraar in 1955 by meer as 1 700 lidmate moes huisbesoek doen en kerkgangers met Nagmaal reeds 'n halfuur voor die tyd hul sitplek moes inneem as hulle enigsins plek wou kry. Ná die eerste afstigting het die moedergemeente nie uitgebrei nie, maar in werklikheid gekrimp omdat die sinkhuisies in die wyke Wesrand, Hospitaallyne, Laerrand en Hoërrand geleidelik platgeslaan is en lidmate na elders moes verhuis. Daarom was die kerkraad versigtig om te gou goedkeuring te verleen aan die afstigting van die lidmate wat op Tempe gewoon het en werksaam was in die verdedigingsmag. Eindelik vind die stigting van Tempe plaas op 7 Oktober 1960. Bloemfontein-Wes het voor die afstigting ingestem om Sunlawns by die voorgestelde gemeente te voeg.

Dié twee afstigtings het Bloemheuwel se getalle heelwat verswak, maar met die geleidelike bewoning van die woonbuurt Brandwag groei dit mettertyd weer aan. Reeds in Maart 1967 besluit die kerkraad om aansoek by die stadsraad te doen om twee erwe in Brandwag te reserveer vir kerklike doeleindes. In hul motivering vir die aansoek sê die kerkraad onder meer die ervaring het geleer meer as 70 persent van die inwoners van 'n nuwe woonbuurt in Bloemfontein behoort gewoonlik tot die NG Kerk; dus sal die nuwe woonbuurt noodwendig mettertyd 'n selfstandige gemeente vorm wat sy eie kerkgebou sal nodig hê. Die gemeente Brandwag is toe wel in 1973 gestig, maar nes Tempe, is dit later by die moedergemeente ingelyf.

Enkele leraarsWysig

  • Pieter Willem de Lange, 1948–1952 (skielik op 8 Mei 1959 in die ouderdom van 52 oorlede tot hy leraar was van Capital Park)
  • Hermanus Christoffel Johannes Flemming, 1953–?
  • L.O.K. Lategan (tentmakerleraar), 7 Maart 2021 – hede

BronneWysig

  • (af) Flemming, H.C.J, Bosch, J.A. en Coetzee, D.J. (redaksie). 1972. Nederduitse Gereformeerde Kerk Bloemheuwel. 1 Augustus 1947 – 1 Augustus 1972. Gedenkboek. Kerkraad: NG gemeente Bloemheuwel.
  • (af) Olivier, ds. P.L. 1952. Ons gemeentelike feesalbum. Kaapstad en Pretoria: N.G. Kerk-uitgewers.

Eksterne skakelsWysig