NG gemeente Pietermaritzburg-Noord

Die NG gemeente Pietermaritzburg-Noord is een van net drie oorblywende gemeentes van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in KwaZulu-Natal se hoofstad, Pietermaritzburg, nadat dié stad en onmiddellike omgewing in ’n stadium sewe NG gemeentes gehad het, met nog twee op die nabygeleë Howick (Merrivale) en Camperdown/Cato Ridge (Duisend Heuwels). Aangesien die moedergemeente nou die destydse gemeente Merrivale se kerkgebou op Howick gebruik, het die stad eintlik net twee gemeentes.

Ds. G.H. Oosthuizen, van 1950 af die gemeente se eerste leraar.

Pietermaritzburg-Noord se moedergemeente, Pietermaritzburg-Wes (waarby Napierville op 5 September 1993 ingelyf is), is by die Noord-gemeente ingelyf. Pietermaritzburg-Suid is op 1 Maart 2012 by Hayfields ingelyf. Duisend Heuwels het in 1980 van die Suid-gemeente afgestig, maar is in 1985 weer daarby ingelyf. Merrivale is in 1999 ingelyf by die moedergemeente Pietermaritzburg. Die Pietermaritzburg Reformed Congregation is by Durban Reformed Congreagation ingelyf, wat op sy beurt in 2004 ontbind het. So bestaan nog net die moedergemeente, Pietermaritzburg-Noord en Hayfields sedert Maart 2012.

Stigting

wysig

Pietermaritzburg-Noord is op 2 November 1949 met ongeveer 700 lidmate afgestig in die kerkgebou van Pietermaritzburg-Wes. Die gemeente het bestaan uit die noordelike wyke van die moedergemeente; vandaar die naam. Die nuwe gemeente se grense was baie uitgestrek, maar Drakensberg (Ixopo), Napierville en Merrivale het later selfstandig geword.

Die gemeente was met sy stigting deels 'n stadsgemeente, maar het ook 'n groot deel van die distrik beslaan. Vier beroepe is uitgebring voor die gemeente 'n herder en leraar in die persoon van ds. G.H. Oosthuizen, vroeër van Biesjesvlei, gekry het. Die eerste beroep is ook op hom uitgebring. Ds. en mev. Oosthuizen is presies nege maande ná afstigting in die gemeente ontvang.

Eerste aanbiddingsplek

wysig

Vir 'n geruime tyd was die gesukkel groot om 'n geskikte plek vir aanbidding te vind. Die probleem is tydelik opgelos met die aankoop van 'n Sinodale gebou, 'n dubbelverdieping, wat terselfdertyd as pastorie moes dien en 'n deel daarvan as saal. Dit het ruimte vir 150 tot 200 persone gebied.

Die hoeksteen van die saalkerk is op 3 Februarie 1951 gelê en dis op 28 Julie 1951 ingewy. Dit het ruimte gebied vir tussen 400-500 mense, met alle moontlike geriewe, soos 'n moederskamer met luidspreker, 'n goed ingerigte kombuis en 'n groot agterstoep vir basaars en ander geleenthede. Die gebou is in pragtige omgewing geleë, maar die geaardheid van die terrein het met die bouwerk baie hoofbrekens besorg. Dit kon gelukkig oorkom word en die gebou, wat £12 000 gekos het, is een van die sierlikstes in die omgewing en 'n sieraad vir die Kerk. Die gemeente het die perseel omstreeks 1952 uitgelê. Daar is ook toe reeds 'n begin gemaak met die aanbou van 'n mooi pastorie met 'n pragtige uitsig. Die beraamde koste daarvan was £7 000.

In 1952 berig Ons gemeentelike feesalbum: “Intussen gaan die gemeente van krag tot krag vorentoe. Daar is 'n opbloei in die geestelike lewe, en die samewerking is baie hartlik. Weens die uitgestrektheid van die gemeente en die talle klein groeperings van lidmate, is gevrees vir 'n gebrek aan same-horigheidsgevoel; met die hulp van die Here is dit egter alles oorkom en werk die gemeente pragtig saam. Die gemeente het 'n bloeiende sustersvereniging wat alreeds 'n klavier aan die kerkraad geskenk het, asook 'n Wurlitzer-orrel van £1 325. Die Sondagskoolkinders tel oor die 200. Daar is 'n bloeiende Kinderkranstak, asook 'n MSA-tak met 'n ledetal van 40. Jong mans kan erelede van hierdie vereniging word. Die kerkraad bestaan tans uit 50 lede, en is manne wat met pligsgetrouheid en toewyding in hul amp staan. Die uitbreiding geskied hier nog met 'n snelle tempo, en verwag word dat dit nog 'n groot en sterk gemeente gaan word.”

Latere ontwikkelings

wysig

Die huidige kerkgebou is in 1973 ingewy. Die ou moeder, Pietermaritzburg-Wes (waarby Napierville vroeër ingelyf is) is later weer by Noord ingelyf. In 2008 het die bedieningspunt van die historiese gemeente Pietermaritzburg (die Voortrekkergemeente) in die middestad ook gesluit en ‘n aantal van hierdie lidmate het by Pietermaritzburg-Noord ingeskakel.

Pietermaritzburg se NG gemeentes

wysig

Die hele NG Kerk se belydende lidmate het van 1985 tot 2015 van sowat 953 000 tot 766 000 afgeneem, 'n verlies van amper 12%, maar in dieselfde tyd het Pietermaritzburg en omgewing se belydende lidmate van 4 491 tot 1 858 gekrimp, 'n verlies van amper 59%.

Gemeente Gestig Bel. lidm. 1985 Bel. lidm. 2000 Bel. lidm. 2015 Bel. lidm. 2016
Pietermaritzburg 1839 794 752 256 144
Pietermaritzburg-Wes 1922 442 500 Ingelyf by Noord
Pietermaritzburg-Noord 1949 430 490 690 612
Pietermaritzburg-Suid 1949 1026 979 Ingelyf by Hayfields
Napierville 1957 425 Ingelyf by Wes
Merrivale 1974 361 234 Ingelyf by moedergemeente
Hayfields 1975 621 593 912 904
Duisend Heuwels 1980 354 Ingelyf by Suid
Pietermaritzburg Reformed 1982 38 Ingelyf by Durban Reformed
Totaal 4 491 3 548 1 858 1 660

Bronne

wysig

Enkele leraars

wysig
 • Gabriël Hermanus Oosthuizen, 1950 - 1957
 • SJ de Toit, 1957 -1963
 • FS Marincowitz, 1964 - 1969
 • Handrik Jacobus Malan, 1970 - 1973
 • GJ Koen, 1973 -1974 (Afstigting)
 • JGF Roelofse, 1973 - 1978
 • MJ Smuts, 1979 -1981
 • PA Crous, 1982 - 1985
 • JP Wessels, 1985 -1990
 • J van Zyl
 • F Rudolph
 • P Raath, 1990 - 2014
 • Magdaleen Sadie, 2009 - 2019
 • Annatjie Steyn, 8 November 2020 – hede

Verwysings

wysig

Eksterne skakels

wysig