NG gemeente Babanango

Die NG gemeente Babanango was ’n gemeente in die Nederduitse Gereformeerde Kerk se Natalse Sinode, maar dit is in 1987 by die gemeente Melmoth ingelyf.

Ds. I.D.J. Murray, van 1920 af die eerste leraar.
Ds. J.M. Blignaut.

Stigting en naamgewingWysig

Babanango is op 25 Mei 1918 van die moedergemeente Vryheid afgestig. As naam vir die gemeente word voorgestel Retiefsrust, Voortrekkersrust en Babanango. Eersgenoemde omdat Piet Retief se graf in die gemeente is, die tweede omdat hier baie Voortrekkers gesneuwel het en ook hier begrawe lê, en laasgenoemde omdat dit reeds die naam van die dorp en distrik was. “Babanango kry die meerderheid van die stemme omdat dit so algemeen bekend is en van historiese aard,” lui dit in die notule. Maar in 1952 skryf die gemeente se medewerker, waarskynlik ds. Blignaut, in Ons gemeentelike feesalbum: “Miskien was dit 'n ongelukkige keuse, want vandag is Babanango vir baie mense 'n niksseggende naam, terwyl Retiefsrust, 'n baie gepaste naam vir 'n gemeente van ons Kerk sou wees ter verering van die groot leier wat in hierdie omgewing sy lewe in diens van sy volk en Kerk afgelê het, en wat saam met sy sewentig burgers ook hier ter ruste gelê is.” Babanango is 'n Zoeloewoord wat beteken: “Vader, hier is hy.” Dit staan in verband met 'n Zoeloe-hoofman se seuntjie wat in die digte mis verdwaal het.

BeginjareWysig

Die eerste leraar van die gemeente was ds. I.D.J. Murray wat in 1920 hier bevestig en georden is. Onder datum 15 Oktober 1920 kom die volgende in die kerkraadsnotule voor: “Die vergadering besluit om nevens Hollands ook Afrikaans op die kansel te erken." Ná die vertrek van ds. Murray is die volgende predikante tot 1950 hier bevestig: H.M. Hofmeyr (1924), G.C. van Schowenburg (1930), S.A. Grobler (1942) en J.M. Blignaut (1949).

Luidens die gemeente se inskrywing in Ons gemeentelike feesalbum was Babanango “een van die klein gemeentes van die Transvaalse Kerk, met ongeveer 300 lidmate, maar seker nie een van die onbekendste nie. Alhoewel die naaste spoorwegstasie 62 myl ver is en Babanango in baie opsigte 'n afgesonderde gemeenskap is, word ons gemeente tog dikwels besoek weens die feit dat Dingaanstat, Retief se graf en sy monument in die gemeente geleë is. 'n Ander gebeurtenis wat groot betekenis aan ons gemeente gegee het, is die stigting van die evangeliste, skool en sendingstasie te Dingaanstat in 1949. Dingaanstat is besig om tot een van die belangrikste sendingstasies van die Transvaalse Kerk te ontwikkel.”

Oordrag aan NatalWysig

Hoewel Babanango 240 km buite die grense van die destydse Transvaal lê, het dit sedert die tyd van die Nieuwe Republiek van genl. Lucas Meyer onder die Transvaalse Kerk geressorteer. In die vyftigerjare van die 20ste eeu is dit egter saam met die ander Noord-Natalse gemeentes aan die Natalse Kerk oorgedra.

BronneWysig