NG gemeente Suiderlig

Die NG gemeente Suiderlig is 'n gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in die Sinode Goudland (voorheen Wes-Transvaal).

Suiderlig se kerkgebou, die ou Krugersdorp-Wes, is ingewy op 9 September 1950.
Ds. Frank William Liebenberg was van 1921 tot 1923 die gemeente se eerste leraar.
Ds. H.C.J. Flemming was leraar hier van 1931 tot 1945. Hy was daarna leraar van die NG gemeente Durban en van later daardie jaar tot 1953 van Durban se dogtergemeente Port Natal.
Ds. F.C.J. van Heerden is in 1945 hier bevestig. In 1958 het hy na Volksrust-Suid vertrek.
Ds. J.P.N. Prinsloo was leraar hier van 1971 tot hy sy emeritaat op 16 Februarie 1977 aanvaar het.

Die gemeente is gestig in 1947 as die NG gemeente Krugersdorp-Wes, waarby die NG gemeente Krugersdorp-Suid ingelyf is. Die kerkgebou is geleë op die hoek van Gould- en Herbertlaan, Krugersdorp-Wes. In 2014 was die leraar ds. Gerhard Slabbert. In 2013 was hier 427 doop- en 1 443 belydende lidmate, maar in 2014 onderskeidelik 299 en 935.

GeskiedenisWysig

Die gemeente Krugersdorp-Wes is op 26 Oktober 1920 met 'n ledetal van 400, van die moedergemeente Krugersdorp afgestig. Die sentrum sou Krugersdorp-Wes wees en die naam Burgershoop. Die naam is gegee om die klein groepie mense in Burgershoop, wat nie by Krugersdorp-Wes wou aansluit nie, tevrede te stel. Daar was groot ontevredenheid oor die naam, en verskeie pogings is aangewend om die naam na Krugersdorp-Wes te verander, sonder sukses.

Die kerkraad het bestaan uit ses ouderlinge en sewe diakens, met ds. J.H.R. Bartlett van Randpoort as konsulent. Baie min is van die moedergemeente as bruidskat ontvang. Prop. F.W. Liebenberg is gevra om tydelik te kom help. Hy is later beroep en is op 22 Augustus 1921 bevestig.

Die eerste pastorie is vir £800 op die hoek van Herbertlaan en Tannerstraat aangekoop. Die 1922-staking het die gemeente 'n harde knou gegee want met die finansies het dit beroerd gegaan. Ds. Liebenberg word op 28 Mei 1926 deur ds. D.A. Malan van Premiermyn opgevolg. Die kerkraad besluit toe om 'n kerkgebou teen £2500 op te rig, wat op 23 April 1927 ingewy word.

Die versiende blik van ds. Malan het die kerkraad daartoe beweeg om die hele straatblok grond vir die Kerk aan te koop. Hieroor was daar groot ontevredenheid en 'n paar kerkraadslede het selfs bedank. Op 2 Julie 1931 word ds. H.C.J. Flemming beroep en op 14 Augustus 1931 bevestig. Daar het 'n groot skuld op die gemeente gerus, dog dit kon in 1934 heeltemal gedelg word.

Die kerkraad besluit nou om die ou pastorie te verkoop en 'n nuwe op die kerkgrond te bou. Dit is op 1 Februarie 1936 ingewy. Mnr. en mev. W.P. Boshoff het 'n nuwe Duitse orrel van £750 aan die gemeente geskenk en op 31 Augustus is dit in gebruik geneem. Op 20 November 1937 besluit die kerkraad om 'n Ouer-en-Kindersaal teen £2 100 te bou, wat op 8 Februarie 1939 ingewy is. Dis ontwerp deur die argitekte Leendert en Geurt Geers

In Januarie 1945 begin ds. Flemming geld vir 'n nuwe kerkgebou insamel. Hy neem egter 'n beroep aan na die NG gemeente Durban en ontvang demissie op 2 April 1945. Ds. F.J.C. van Heerden van Enkeldoorn, S.R., neem die beroep aan na die gemeente en word op 24 Februarie 1945 bevestig. Aangesien die ou kerkgebou veel te wense oorlaat, besluit die kerkraad op 21 Januarie 1946 om in beginsel die aanbou van 'n nuwe kerk te aanvaar.

Intussen het die gemeente te groot vir een leraar geword, en so is Krugersdorp-Suid op 10 Desember 1947 afgestig. Aangesien die dorpsgebied Burgershoop nou in die afgestigte gemeente val, versoek die leraar en kerkraad die Sinode om die gemeentenaam na Krugersdorp-Wes te verander. Dit is ook verkry. Die Ouer- en Kindersaal word nou gesloop om vir die nuwe kerk plek te maak, en die ou kerkgebou word gerepareer om as saal te dien. Op 9 September 1950 word die nuwe kerk ingewy. Die ou orrel is uitgehaal, vergroot en oorgebou in die nuwe kerk.

Enkele leraars: SuiderligWysig

Enkele leraars: Krugersdorp-SuidWysig

BronneWysig

  • Small, Mario (samesteller). 2013. Jaarboek van die NG Kerke. Wellington: Tydskriftemaatskappy van die NG Kerk NPC - 'n divisie van Bybel-Media.

Eksterne skakelWysig