NG gemeente Southfield

Ds. H.C. Brunett.
Ds. Jean Prieur du Plessis was Southfield se leraar van 1954 tot hy in 1957 Sondagskoolsekretaris geword het.

Die NG gemeente Southfield was ’n gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Kaapstad se suidelike voorstad Southfield, maar nadat Afrikaanssprekendes in dié gebied drasties afgeneem het vanaf die laat 1980’s, is die gemeente ingelyf by Plumstead, hoewel laasgenoemde eers in 1977 gestig is.

Die jaar na die gemeente se stigting skryf die medewerker in Ons gemeentelike feesalbum, wat juis uitgereik is met die oog op die driehonderdjarige herdenking van die volksplanting: “Toe Jan van Riebeeck sy voet op Suid-Afrikaanse bodem geplaas en hy sy bekende gebed na die Vadertroon opgestuur het, het nóg hy, nóg enige gesagvoerder van die Hollandse Oos-Indiese Kompanjie kon droom hoe sy uitgesproke Christelike ideaal oor die jare heen uitgewerk sou word. Op 6 Januarie 1951, 299 jaar ná die stigting van die nedersetting aan die voet van Tafelberg, is die 26ste NG. gemeente in die Skiereiland gestig. Southfield is die jongste gemeente van Kaapstad, geleë plus-minus 11 myl vanwaar die kommandeur sy eerste spore getrap het. Met moed en ywer het die jong gemeente aan die werk gespring. Ons is vol moed vir die toekoms, met vertroue op God wat die wasdom gee.”

BronneWysig