NG gemeente Westonaria

Die NG gemeente Westonaria is die moedergemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk op die Verre-Wes-Randse dorp Westonaria in die Sinode Goudland (voorheen Sinode van Wes-Transvaal). Dit het jare lank as Venterspost bekendgestaan.

Ds. A. Scheurkogel, leraar van 1951 tot 1957.
Die NG kerk Westonaria.
Ds. P.A. Pienaar, leraar van 1956 tot 1960, waarna dogtergemeente Venterspost, wat later ingelyf is by Westonaria.
Ds. S.P. du Plessis was Westonaria se leraar van 1976 tot sy aftrede in 1986.

Agtergrond wysig

Die gemeente is in 1946 gestig. Dis geleë in 'n breë vlakte, omring deur die hoogtes van Randfontein aan die noorde- en die Gatsrand aan die suidekant. As gevolg van die snelle ontwikkeling in die omgewing is daar spoedig aan afstigting gedink. Hierdie gebied was egter op die vergeleë punte van die gemeentes Randpoort, Randfontein, Losberg (Fochville), Potchefstroom en Ventersdorp, met die gevolg dat 'n veelkoppige gemeente tot stand gekom het wat van Venterspost tot Welverdiend gestrek het. Uiteenlopende belange, die gevaar van seksionalisme en die fluktuerende gemeenskap het sake baie bemoeilik. Die grootste moeilikheid is besorg deur die feit dat daar geen vaste sentrum was nie. Ten spyte van moeilikhede het die werk egter voortgegaan, en het die lidmate getoon dat hulle nog hul kerk liefhet, aldus Ons gemeentelike feesalbum (1952).

Beginjare wysig

In November 1946 is die eerste leraar, ds. D.H.J. van den Berg, in die gemeente ontvang. 'n Reusetaak het op hom gewag. Daar was geen kerkgebou en geen eiendomme nie. Dienste is gehou in skole en openbare sale op vyf plekke in die gemeente. 'n Eerste begin is egter gemaak met die aankoop van geskikte terreine vir 'n kerk en pastorie. Twee jaar ná die eerste afstigting het 'n tweede gevolg, toe die mees westelike gebiede van die gemeente, naamlik Bank, Rooipoort, Holfontein, Welverdiend, Blyvooruitzicht en Carletonville afgestig het onder die naam Oberholzer. Die heilsame gevolg was dat meer eenheid in die moedergemeente verkry is. Daar is toe ook besluit op een hoofsentrum, naamlik Westonaria.

Die sending wysig

Sendingwerksaamhede is ook nie agterweë gelaat nie. Met geld deur die Strewers ingesamel is in 1949 'n kerkie in die swart woonbuurt opgerig. In September 1950 is 'n eie werkkring van die gemeente Randfontein afgestig.

Kerkbou wysig

Kerkbouplanne het fluks gevorder. Op 27 Julie 1949 is die eerste sooi omgespit, op 29 Oktober 1949 is die hoeksteen gelê en op 1 September 1950 is die kerk ingewy. Dit was die eerste kerk van alle kerkgenootskappe tussen Randfontein en Potchefstroom.

Op 21 Januarie 1951 vertrek ds. Van den Berg. 'n Beroep, op prop. A. Scheurkogel uitgebring, slaag en op 1 September 1951 is hy in die gemeente bevestig, die tweede leraar van die jong gemeente Venterspost.

Enkele leraars wysig

  • Albrecht Scheurkogel, 1951 – 1957 (waarna sending)
  • Petrus Arnoldus Pienaar, 1956 – 1960 (waarna Venterspos-Wes, wat afgestig het van Venterspost in 1960, maar weer daarby ingelyf is)
  • Sarel Petrus du Plessis, 1976 – 1986

Bronne wysig

Sien ook wysig