NG gemeente Vredendal

Die NG gemeente Vredendal is die moedergemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk op die Wes-Kaapse dorp Vredendal en ressorteer onder die Sinode van Wes-en-Suid-Kaapland.

Die NG kerk Vredendal, ontwerp deur Wynand Louw se argiteksfirma. Dis ingewy op 23 September 1950.
Ds. J.C. du Plessis het op 15 Julie 1950 die gemeente se eerste medeleraar geword.
Ds. S.G. Basson is in Februarie 1943 in die gemeente bevestig.

Die gemeente is op 13 November 1933 onder die naam Olifantsrivier met duisend lede van Vanrhynsdorp afgestig. Die Ringskommissie (waarskynlik van Clanwilliam) het bepaal dat daar twee sentra sal wees, naamlik Vredendal en Neersetting. Die eerste jare van sy bestaan was voorwaar worsteljare. Die hoewes van die nedersetters moes nog teen aansienlike koste in gereedheid gebring word en vir die min produkte wat in die beginjare geproduseer is, was die pryse baie laag. Op die een sentrum, Vredendal, is die eredienste in die begin in 'n klein skoolgeboutjie gehou. Vir Nagmaalsdienste het die feesgangers in die ope lug onder 'n klompie bloekombome bymekaar gekom.

Onder leiding van sy eerste predikant, ds. P.F. Greyling, was die gemeente egter gewillig om groot dinge aan te pak. Veertien morg grond is dadelik vir die uitleg van die toekomstige dorp aangekoop en daar is ook spoedig 'n begin gemaak met die aanbou van 'n mooi doeltreffende saal en pastorie. In die tweede helfte van 1935 is ds. D. Van N. Theron hier bevestig en het hy die gemeente sewe jaar met baie groot seën bearbei. Nie alleen het hy hom besonder vir die geestelike welsyn van die gemeente beywer nie; hy het ook baie gedoen vir die algemene opbouing van die jong gemeenskap. Toe die gemeente slegs vier jaar oud was het die een sentrum, Neersetting, op 3 November 1937 tot 'n selfstandige gemeente afgestig, naamlik die NG gemeente Lutzville. Die naam Olifantsrivier is kort daarna op die Sinode van 1940 tot die huidige naam Vredendal verander.

Nadat ds. Theron in Des. 1942 vertrek het, is ds. S.G. Basson in Februarie 1943 hier bevestig. Die groot werk wat gewag het, was om geld vir die daarstelling van 'n kerkgebou in te samel. Intussen moes ook 'n sendingpastorie gebou word met die geld wat die susters van die VSB vir die doel ingesamel het, asook 'n doelmatige skoolkoshuis wat ruimte bied vir 100 kosgangers. Op 23 September 1950 kon die sierlike kerk, wat £33 000 gekos het, sonder skuld ingewy word. Nog ’n mylpaal in die geskiedenis van die gemeente is behaal toe ds. J.C. du Plessis op 15 Julie 1950 as medeleraar bevestig is.

BronWysig