NG gemeente Klerksdorp-Noord

Die NG gemeente Klerksdorp-Noord is 'n gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in die Sinode Goudland (voorheen Wes-Transvaal).

Ds. A.C. Viljoen, van 1956 tot 1961 die eerste leraar nadat hy oorgekom het van die moedergemeente af, waar hy leraar was sedert 1953.

Die gemeente se stigtingsdatum word om die een of ander rede nie meer in die jaarboeke van die NG Kerk aangedui nie. In ouer jaarboeke word dit wel aangedui as 1955. Die kerkgebou is geleë by Dr. Yusuf Dadoolaan 6, Wilkoppies, Klerksdorp. In 2013 was die gemeente vakant, maar die afgetrede ds. P.J. le Roux het opgetree as pastorale versorger. Daar was in daardie jaar 47 doop- en 330 belydende lidmate. Einde 2014 het dit gedaal tot 43 en 308, vergeleke met 250 en 680 20 jaar vantevore.

Enkele leraars

wysig
  • Abraham Carel Viljoen, 1956 – 1961 (eerste leraar)
  • Carel Pieter Willemse, 1981 - 1 Desember 1991 (aanvaar sy emeritaat)

Bronne

wysig
  • Small, Mario (samesteller). 2013. Jaarboek van die NG Kerke. Wellington: Tydskriftemaatskappy van die NG Kerk NPC - 'n divisie van Bybel-Media.