NG gemeente Primrose-Oos

Die kerkgebou, waarvan ds. A.P. Louw die hoeksteen op 4 Mei 1957 gelê het. Dit vermeld nie die argitek nie, maar wel die bouaannemer, F.P. van Heerden.

Die NG gemeente Primrose-Oos is die oudste en grootste wat sieletal betref, van die drie dogtergemeentes van die sowat eeu oue NG gemeente Cachet in die Nederduitse Gereformeerde Kerk se Sinode Hoëveld wat die naam van die Oos-Randse stadsgebied Primrose gekry het, hoewel Primroseheuwel se naam intussen verander is na Omnia.

Die gemeente is in 1947 afgestig. Van die kerkgebou op die hoek van Firlaan en Belhambrastraat, Primrose-Oos. In 2017 was die predikant ds. D.S. (Danie) Oosthuizen. Einde 2016 het die dooplidmate 209 getel en die belydende lidmate 765.