NG gemeente Thabazimbi

Die NG gemeente Thabazimbi is 'n gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in die Ring van Northam en die Noordelike Sinode. Volgens die NG Kerk se Jaarboek van 2021 was hier toe 1 132 belydende en 308 dooplidmate, vergeleke met 787 en 479 in 1990 se uitgawe.

Ds. H.G.L. Burger is in Oktober 1948 as die gemeente se tweede leraar bevestig.

Die gemeente Thabazimbi is op 9 Oktober 1943 van die gemeente Warmbad afgestig. Prop. J.P. Theron was toe reeds as hulpleraar van ds. De W. Lategan op Thabazimbi werksaam. Met die afstigting van die gemeente is prop. Theron as leraar beroep. Ds. H.G.L. Burger het ds. Theron in Oktober 1948 opgevolg.

Met sy stigting het die gemeente oor twee sale beskik, een op die dorp en een in die noordelike gedeelte van die gemeente. Binne die eerste tien jaar is geld ingesamel om 'n kerkgebou op te rig.