Ons Land was 'n kortstondige Hollandse nuusblad in Kaapstad wat in 1892 opgerig is toe daar ontevredenheid bestaan het oor die artikels van die indertydse redakteur van De Zuid-Afrikaan, dr. J.W.G. van Oordt. In 1894 is Ons Land met De Zuid-Afrikaan verenig en het die saamgesmelte koerant voortaan verskyn as De Zuid-Afrikaan vereenigd met Ons Land, hoewel dit algemeen bekendgestaan het as Ons Land. Van dié verenigde koerant was F.S. Malan lank redakteur.