Onze Jan Hofmeyr-standbeeld

'n Standbeeld van Onze Jan (Jan Hendrik Hofmeyr) staan op Kerkplein in Kaapstad. Dit is 'n werk in brons deur Anton van Wouw.

Standbeeld van Onze Jan Hofmeyr op Kerkplein in Kaapstad.

Hofmeyr staan met sy gesig na die Groote Kerk, is geklee in 'n swaelstertmanel en hou 'n pluiskeil met beide hande agter sy rug vas. Peter Blum sê in sy gedig Oor monnemente gepraat (sic) oor die beeld:

Cquote1.svg .... Hofmeyr met sy pens;
Cquote2.svg
Plaket op die standbeeld se voetstuk.

Die beeld is effens groter as lewensgetrou en staan op 'n opvallend hoë voetstuk. Die inskripsie daarop is “Jan Hendrik Hofmeyr, Onze Jan, 4 Julie 1845 – 16 Oktober 1909. Is het ons ernst?” Dit is op 5 Julie 1920 onthul deur die destydse minister van mynwese en nywerhede, F.S. Malan.