Openbare Beskermer

amptenaar wat die belange van die publiek verteenwoordig

Die Openbare Beskermer of Ombudsman is 'n grondwetlike amp wat onafhanklik van die regering, die parlement en die geregshof kan optree en op vrae van burgers wat meen dat hulle regte geskend is, antwoord kan gee.

Suid-Afrika wysig

In Suid-Afrika is dié amp sedert die nuwe grondwet van 1994 bekend. 'n Openbare Beskermer word vir 7 jaar deur die president benoem en word bevestig in die parlement. Sedert 2002 word daar ook 'n adjunk benoem.

Openbare Beskermers wysig