Opgeskorte vonnis

In die regsterminologie verwys "opgeskorte vonnis" na ´n straf wat, onderworpe aan sekere voorwaardes, vir ´n bepaalde termyn opgeskort word en in werking gestel kan word indien die voorwaardes daaraan verbonde binne die bepaalde termyn verbreek word.