Paganisme

Godsdiens wat die mens verbind tot die aarde as primêre lewensbron.

Paganisme (Heidendom in Nederlands) is 'n antieke tradisie wat die mens verbind tot die aarde as primêre lewensbron. Die term Paganisme verteenwoordig 'n wyd uiteenlopende stel groepering van verskillende geskiedkundige tydperke en word geëien in terme van drie primêre eienskappe:

  1. Hulle herken veelvuldige goddelike (bonatuurlike) wesens
  2. Hulle sien die natuurlike materiële wêreld en sy wette as 'n manifestering van die goddelike
  3. Hulle gee herkenning aan vroulike goddelikheid in terme van Godinne. 'n Tradisie wat nie vroulike goddelikheid onderskraag nie kan dus nie geklassifiseer word as paganisme nie.

Monoteïsme (soos byvoorbeeld die Christelike en Moslemgelowe), wat in 'n enkele God glo, verwys na Paganisme as 'n heidense geloof om aan te dui dat die groep nie behoort aan een van die tradisionele enkelgod gelowe aanhang nie.

Paganisme is verwant aan die begrip Pantheïsme maar verskil in betekenis.

Verwante groeperings

wysig

Kyk ook

wysig