Opvoedkunde

(Aangestuur vanaf Pedagoog)

Opvoedkunde of pedagogiek is die studie van hoe volwassenes (onderwysers, ouers) jongmense grootmaak vir 'n bepaalde doel. Die studie van onderwys word onderwyskunde genoem. Die studie van lesgee self, word didaktiek genoem.

OpvoedkundeWysig

Opvoedkunde is die wetenskap van die ontwikkeling van 'n kind tot by volwassenheid. Dit bestudeer die opvoeding, die ontwikkelingsfases, asook die verhouding tussen die kind en sy omgewing: familielede, skool, vriende, die geboue in sy omgewing, media ens. Dit lê veral klem op die handelinge. Opvoeding is dus die toepassing van opvoedkunde in die praktyk.

Dit is opmerklik dat die opvoedkunde (pedagogiek) vir 'n lang tyd nie in alle lande as selfstandige wetenskap bestaan het nie maar dat dit in Nederland en Vlaandere wel so was. Gespesialiseerde studierigtings in pedagogiek sluit in:

 • sosiale pedagogiek
 • onderwyspedagogiek (met inbegrip van didaktiek)
 • kliniese pedagogiek
 • teoretiese pedagogiek
 • forensiese pedagogiek
 • Geskiedkundige pedagogiek bestudeer hoe opvoeders (onderwysers en ouers) in die verlede gestalte gegee het aan die begeerte om jeugdiges met 'n bepaalde doel voor oë groot te maak.
 • Ortopedagogiek bestudeer die grootmaak van jeugdiges met liggaamsgestremdheid: ontwikkelingsstoornis of leerstoornis soos ADHD of disleksie.

Sommiges huldig die mening dat daar teorieë behoort te bestaan wat altyd en oorhoofs behoort te geld oor die (Beïnvloeding van) menslike gedrag. Ander meen egter dat menslike gedrag onvoorspelbaar is en kan slegs met nabetragting evalueer word. Soms word pedagogiek gesien as 'n vorm van toegepaste sielkunde.

VakgebiedeWysig

Algemene vakgebiede van die pedagogiek is:

 • emosionele ontwikkeling
 • estetiese ontwikkeling
 • etiese ontwikkeling
 • intellektuele ontwikkeling
 • liggaamlike opvoeding
 • persoonlikheidsontwikkeling
 • seksuele ontwikkeling
 • sosiale ontwikkeling

Internasionaal bekende opvoedkundiges

VerwysingsWysig

Eksterne skakelsWysig