Pedi kan na een van die volgende verwys:

  • Noord-Sotho (taal) - die Pedi-taalgroep vorm die grootste deel van die Noord-Sotho-groep, daarom word die taal soms verkeerdelik Sepedi genoem.
  • Noord-Sotho's, lede van die Suider-Afrikaanse bevolkingsgroep. In bogenoemde taal benaam as:
    • Mopedi - een Pedi-persoon (enkelvoud)
    • Bapedi - twee of meer Pedi-persone (meervoud).

Sien ook wysig

  • Peddie, 'n dorp in die Oos-Kaap, Suid-Afrika.