Philosophiae Naturalis Principia Mathematica

Philosophiae Naturalis Principia Mathematica is waarskynlik een van die invloedrykste en belangrikste wetenskapboeke van alle tye. Isaac Newton publiseer hierdie boek in drie volumes op 5 Julie 1687, en plaas fisika daarme op 'n standvastige wiskundige basis. Dit bevat Newton se bewegingswette wat die basis vorm van kassieke meganika, asook sy universele gravitasiewet. Hy lei ook Kepler se wette af vir die beweging van die planete (wat eers empiries verkry is).

Newton se eie kopie van sy Principia, met handgeskrewe korreksies vir die tweede uitgawe.