Pieter van der Stael

Pieter van der Stael was die tweede Hollandse sieketrooster aan die Kaap die Goeie Hoop en kom op 5 Maart 1656 in Tafelbaai aan. Hy vertoef hier tot 1663. Buiten sy pligte teenoor die Nederlanders aan die Kaap het hy ook probeer om sendingwerk onder die inboorlinge te doen, maar sonder veel sukses.