Poudre B (vanuit Frans: Poudre Blanche, wat "wit poeier" beteken) was die eerste rooklose kruit vir gebruik in vuurwapens.

Poudre B

Dit is in 1886 deur 'n Franse chemikus genaamd Paul Vieille uitgevind. Dit is gemaak deur twee vorme van nitrosellulose (kollodion en skietkatoen) wat met etanol en eter saggemaak is saam te knie. Dit is dan in dun velle uitgerol en in vlokke gesny of deur 'n stempel gedruk. Dit is dan daarna uitgedroog.

Poudre B is drie keer kragtiger as buskruit en het nie soveel rook tydens ontsteking laat ontstaan nie en daarom het dit 'n groot taktiese voordeel ingehou en is dit dus vinnig deur die Franse Regering in gebruik geneem.

Voor die bekendstelling van Poudre B kon 'n troep soldate glad nie meer hulle teikens sien na 'n paar sarsies afgevuur is nie, terwyl hulle eie posisie baie duidelik sigbaar was as gevolg van die groot rookwolk wat oor hulle gehang het. Die kragtiger poeier het ook 'n hoë trompsnelheid moontlik gemaak wat beteken het dat koeëls 'n laer trajek gehad het en daarom ook 'n verder reikafstand. Die volume kruit wat benodig was ook minder wat meegebring het dat 'n kleiner kaliber gebruik kon word en die ammunisie ligter geword het, wat beteken het dat 'n soldaat meer daarvan sou kon dra. Die Franse Weermag het vinnig 'n nuwe geweer, die Lebel Model 1886 geweer in gebruik geneem wat 'n nuwe 8 mm kaliber rondte gebruik het om die voordele te benut.

Poudre B was egter geneig om mettertyd onstabiel te raak, wat toegeskryf is aan die verdamping van die vlugbare oplosmiddels, maar dit kon ook die oorsaak gewees het van die probleme wat ondervind is om die sure wat gebruik is tydens die vervaardiging van skietkatoen te verwyder. Poudre B en skietkatoen het heelwat ongelukke veroorsaak. Twee Franse vegskepe, die Jena en die Liberte het albei in Toulon se hawe in 1907 en 1911 onderskeidelik opgeblaas met swaar lewensverliese, al was veiliger rooklose kruite toe reeds beskikbaar, insluitende ballistiet en kordiet. Daar is uiteindelik besef dat die nitrosellulose baie fyn gekap moes word voor die wasproses om te verseker dat die salpeter- en swaelsuur wat gebruik is tydens vervaardiging deeglik verwyder sou word.