Rooklose kruit is die versamelnaam vir – sedert 1886 toegepaste – voortdrywende ladings in vuurwapens, wat 'n weglaatbare hoeveelheid rook vrystel. Dit is in teenstelling tot die ouer swart buskruit.

Rooklose kruit

Rooklose kruit word verkry deur die nitrering van sellulose of gliserien.

Verouderde soorte rooklose kruit is kordiet (Engeland), ballistiet en Poudre B (Frankryk).