Pous Celestinus kan verwys na 'n aantal pouse en / of 'n teenpous van die Rooms-Katolieke Kerk nl: