'n Rangtelwoord (ook: ordinale, mv: ordinalia) is 'n woord (telwoord) wat die rangvolgorde in 'n ry weergee.

Voorbeelde: Eerste, tweede, derde,...

'n Rangtelwoord word gevorm deur -de of -ste agter 'n hooftelwoord te plaas. Uitsonderings hierop is:

  • 'n - eerste
  • drie - derde
  • eerste
  • tweede
  • derde
  • vierde
  • vyfde

Bepaalde en onbepaalde rangtelwoorde Wysig

Rangtelwoorde kan onderverdeel word in bepaalde rangtelwoorde (die aantal is bekend) en onbepaald rangtelwoorde (die eksakte aantal is onbekend).

Geen rangtelwoord kan vanaf die onbepaalde hooftelwoord beide afgelei word nie. Die onbepaalde rangtelwoorde middelste en laaste het geen hooftelwoorde nie.

Breuke Wysig

By breukgetalle word hooftelwoorde gekombineerd met rangtelwoorde.

Voorbeeld: "3/8" word gelees as "drie agtste"
Hooftelwoord: drie
Rangtelwoord: agtste

niemand bepaal spesifiek of dit -de of -ste is nie… dit is net so

Eksterne skakels Wysig