Relatiewe digtheid

Die relatiewe digtheid (soms: spesifieke graviteit, van Engels: "specific gravity") of SG is die verhouding van die digtheid van 'n stof tot die digtheid van 'n verwysingstof. Skynbare relatiewe digtheid is die verhouding van die gewig van 'n volume van die stof tot die gewig van 'n gelyke volume van die verwysingstof. Die verwysingstof is byna altyd water vir vloeistowwe en droë lug vir gasse. Temperatuur en druk moet gespesifiseer word vir beide die monster en die verwysing. Druk is byna altyd 1 atm wat gelyk is aan 101.325 kPa. Temperature vir beide monster en verwysing wissel van bedryf tot bedryf.

Die relatiewe digtheid van brandstof word getoets.

SG van vloeistowwe wysig

Vir vloeistowwe word die SG soos volg gedefinieer:

 

Relatiewe digtheid is dimensieloos.

Byvoorbeeld, die SG van water by 100 °C is die digtheid van water by 100 °C gedeel deur die verwysingsdigtheid van 1000 kg/m3. Dus, 958/1000 = 958 kg/m3

Amerikaanse/Britse eenhede

In Amerikaanse/Britse eenhede is die SG van 'n vloeistof die digtheid daarvan in vergelyking met die digtheid van water by 60 °F (15.5556 °C), wat 998.866 kg/m3 is.[1]

Dus is die SG van water by 60 °F in Amerikaanse/Britse eenhede:

 

Die SG van water by 60 °F (15.556 °C) in standaardeenhede is egter in terme van water by 4 °C en is dus:

 

SG van gasse wysig

'n Mens moet baie versigtig wees wanneer met die SG van gasse gewerk word. Sommige bronne sê dat die verwysingsdightheid die digtheid van lug by standaard temperatuur en druk (0 °C en 101.325 kPa(a)) is, met ander woorde 1.292 kg/m3 (kyk #Berekening van die digtheid van lug hieronder). Wanneer 'n mens egter die vloeimeetskyf- of beheerklepvergelyking, word die SG gedefinieer as die digtheid van die vloeier by bedryfskondisies gedeel deur die digtheid van water by 4 °C, net soos vir vloeistowwe. Met ander woorde:

 

Oor die algemeen is die SG van gasse egter die digtheid van die gas by standaard temperatuur en druk (0 °C en 101.325 kPa) relatief tot die digtheid van lug by standaardkondisies. Dus speel die druk en temperatuur van die gas nie 'n rol nie. Met ander woorde:

 

Die digtheid van gasse kan met die ideale gaswet bereken word:

 

Dus is die SG van 'n gas baie eenvoudig:

 

Omdat  ,   en   dieselfde is bo en onder die lyn, is:

 

Dus, wanneer die SG van gasse bepaal word, speel die bedryfs druk en temperatuur van die gas nie 'n rol nie.

By die bepaling van die SG van vloeistowwe speel die druk en temperatuur van die vloeistof wel 'n rol. Omdat vloeistowwe oor die algemeen baie min saampersbaar is, speel druk in elkgeval nie 'n noemenswaardige rol nie.

Berekening van die digtheid van lug wysig

Die samestelling van lug is ongeveer soos volg:[2]

Element Volume% Molêre massa (kg/kmol
N2 78.09 28.014
O2 20.95 31.998
Ar 0.92 39.948
CO2 0.03 44.009
H2 0.01 2.0158
Totaal/Gemiddeld 100 28.961

Volgens die ideale gaswet is die digtheid van lug by standaard temperatuur en druk dus die volgende:

 

Eksterne skakels wysig

Verwysings wysig

  1. Volgens The engineering toolbox is die digtheid van water by 10 °C en 20 °C, 999.7 kg/m3 en 998.2 kg/m3 respektiewelik. Dus, deur interpolasie kan die digtheid van water by 15.556 °C soos volg verkry word: (15.556-10)/(20-10)×(998.2-999.7) + 999.7 = 998.8666 kg/m3
  2. Volgens Engineering Toolbox, Air composition