Repeterende breuk

'n Repeterende breuk is 'n breuk waar die desimale getal 'n sekere reeks herhaal en dus 'n duidelike patroon vorm.

'n Repeterende breuk is 'n rasionale getal (kyk #Repeterende desimale getal as breuk)

Repeterende breuke word normaalweg afgerond, en slegs 'n sekere aantal syfers word genoteer. So word 2/3 afgerond op:

 • 2 desimale as 0,67
 • 5 desimale as 0,66667

'n Ander skryfwyse is om 'n streep bokant repeterende gedeelte te trek. Byvoorbeeld:

of

Op rekenaars is die streepnotasie egter nie so maklik nie, en word 'n skuinsstreep (/) vóór die eerste en na die laaste syfer van die repeterende gedeelte geplaas. As voorbeeld:

 • 2/3 word 0,/6/ dus 0,6666666...
 • 1/7 word 0,/142857/ dus 0,14285714285714...
 • 7/30 word 0,2/3/ dus 0,2333333...

Repeterende desimale getal as breukWysig

Om 'n repeterende desimale getal as 'n breuk te skryf, word soos volg tewerk gegaan:

Stap 1: Stel X as die repeterende getal

Stap 2: Stel nou die volgende vergelyking op:

 

waar:

 •   - Die repeterende getal
 •   - Die hoeveelheid syfers wat repeteer. Bv as X = 0.111... = 0./1/, dan is y = 1 en as X = 0.123123... = 0./123/ dan is y = 3.
 •   - Kies n so klein as moontlik sodat Y 'n heelgetal is (sien voorbeelde hier onder).
 •   - Berekende getal (heelgetal)

Stap 3: Bereken Y deur X te vervang met die repeterende desimaal.

Stap 4: Bereken X deur Y te vervang met die berekende waarde

(Kyk voorbeelde hieronder vir meer duidelikheid.)

Voorbeeld 1Wysig

Gestel die repeterende getal is 0./1/ of 0.11111...

 • Stel X = 0.111...
 • y = 1
 • Kies n = 1

Dus:

 

Dus is:

 

Stel die twee vergelyking hierbo gelyk aan mekaar en los op vir X (wat die repeterende getal is):

 

Voorbeeld 2Wysig

Gestel die repeterende getal is   of 0.0208/3/ of 0.0208333...

 • Stel X = 0.0208333...
 • y = 1
 • Kies n = 5

Dus:

 

Dus is:

 

Stel die twee vergelyking hierbo gelyk aan mekaar en los op vir X (wat die repeterende getal is):

 

Voorbeeld 3Wysig

Gestel die repeterende getal is   of 0.3/123/

 • Stel X = 0.3/123/
 • y = 3
 • Kies n = 4

Dus:

 

Dus is:

 

Stel die twee vergelyking hierbo gelyk aan mekaar en los op vir X (wat die repeterende getal is):