Resitatief (Italiaans: recitativo, [retʃitaˈtiːvo]) is 'n oorleweringstyl van sang waarin 'n sanger die ritme van spraak toepas. In resitatief word reëls nie herhaal nie. Dit klink soos algemene spraak wat gesing word eerder as 'n formele musikale komposisie. Dit word veral gebruik in operas, oratoriums, en kantates.