Rotsbeen

In die mediese vakterminologie verwys rotsbeen na die gedeelte van die slaapbeen wat deel van die skedelbasis vorm en waarin die gehoororgaan gevind word.

Die rotsbeen (linkerkantse voorbeeld getoon)
Anatomie van die menslike oor
1. Skedel (rotsbeen)
Buite-oor: 2. gehoorgang, 3. oorskulp
Middeloor: 4. trommelvlies, 5. ovaalvenster, 6. hamer, 7. aambeeld, 8. stygbeul, 12. buis van Eustachius
Binne-oor: 9. labirint, 10. slakkehuis, 11. gehoorsenuwee