Rut is die agste boek van die Hebreeuse Bybel en handel oor 'n ou gebruik, dié van losser.

Toe Naomi na haar man en seuns se dood in Moab terugkeer Betlehem toe, kom Rut, haar een Moabitiese skoondogter, saam. Rut ontmoet vir Boas op sy koringland buite Betlehem en trou later met hom. Die mooi verhaal vertel hoe 'n ou gebruik, dié van losser, in die vroeë geskiedenis van Israel toegepas is. Wanneer 'n man gesterf het, moes sy naaste manlike bloedverwant die weduwees en weeskinders onder sy sorg neem. Hy moes toesien dat hulle versorg word en dat die familiegrond wat in vreemde hande geval het, losgekoop word. Daarom is hy die losser genoem.

Verder verduidelik die boek ook hoe dit gebeur het dat daar Moabitiese bloed in Dawid se are gevloei het, en dit ten spyte van die bepaling van Deuteronomium 23:3-6.

Bron wysig

Eksterne skakels wysig